Terug naar het overzicht

Aandacht voor GFT+E in Gemeente Gouda

In de gemeente Gouda gaat het scheiden van GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval + etensresten) afval al goed, maar het kan nog beter. Om inwoners te helpen bij het goed scheiden van afval, houden de gemeente en Cyclus regelmatig maatwerkacties. Pas zijn locaties in kaart gebracht waar de kwaliteit van het aangeboden GFT+E een aandachtspunt is. Daar gaan Cyclus en Gouda gericht aan de slag met voorlichting.

In de eerste week van mei ontvingen inwoners uit de Componistenbuurt, Kadebuurt en Slagenbuurt een flyer over het scheiden van GFT+E. In de flyer staat een handig lijstje met wat groente-, fruit-, tuinafval en etensresten zijn voor in de container. Ook biedt de flyer achtergrondinformatie over hoe het afval wordt verwerkt. Zo zien mensen hoe belangrijk een goede scheiding van afval is.

In gesprek

Naast het versturen van een flyer, schakelen gemeente en Cyclus de buurtvoorlichters in. Zij zijn midden mei de wijk ingegaan om met bewoners te praten over GFT+E scheiden. Er worden tips en tricks gegeven, maar ook tips gevraagd van inwoners. Zo zorgen we samen voor het nog kleiner maken van de hoeveelheid restafval én een goede afvalscheiding. Dat is goed voor het milieu. Maar het helpt ook om de kosten te verminderen. Huishoudens hebben immers minder restafval. En met een betere scheiding, worden minder ladingen afval afgekeurd.

GFT+E is waardevol

We zien dat meer dan 30% van het ingezamelde restafval nu uit GFT+E afval bestaat. Dat is zonde, want zo worden waardevolle grondstoffen verbrand met het restafval. Als het scheiden van GFT+E niet goed gebeurt, is het afval niet meer bruikbaar als compost.

Regionale campagne

De maand mei staat in het teken van het goed scheiden van groente-, fruit- en tuinafval + etensresten (GFT+E). Met de regionale campagne wordt 4 weken lang ingezet op het vergroten van de kennis en het motiveren van inwoners om het scheiden van GFT+E een stukje makkelijker te maken.

Kijk voor meer informatie op de website van Cyclus.