Wmo

We willen dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk kan leven. Voor sommigen is dat niet eenvoudig. Als dat (tijdelijk) niet lukt zonder hulp, dan kunt u de gemeente vragen om ondersteuning.

Voorop staat dat we kijken naar wat iemand zelf kan en wat iemand wil om de regie op zijn leven te krijgen of behouden. Ook kijken we naar wat de omgeving kan betekenen voor u. De gemeente kan op verschillende manieren ondersteunen.

Wettelijke taken gemeente

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) heeft de gemeente de volgende wettelijke taken :

  1. Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
  2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.
  3. Bieden van beschermd wonen en opvang.

Meer informatie over de taken vindt u op rijksoverheid.nl of door contact op te nemen met het Wmo-loket.

Zes doelen

In Gouda vertalen we dit in zes doelen, die u kunt vinden in de beleidsnota: 'Iedereen doet mee; met gebundelde krachten werken aan participatie, zelfredzaamheid en groei naar zelfstandigheid’.

Welke ondersteuning kan ik krijgen?

Een medewerker van de gemeente gaat met u in gesprek, als u aangeeft dat u hulp nodig heeft. U kunt altijd iemand meenemen naar dit gesprek als dit prettig is. Op de pagina 'Melden hulpvraag' kunt u lezen hoe zo'n gesprek verloopt en hoe u een hulpvraag in kunt dienen.

Voorbereiden voor het gesprek

Heeft u binnenkort een gesprek met de gemeente of met het Sociaal Team? Op www.gesprekmetdegemeente.nl kunt u lezen hoe u zich goed kunt voorbereiden.

Iets doen voor een ander?

Wilt u iets voor een ander betekenen? Kijk dan bij het VrijwilligersInformatiePunt voor de mogelijkheden.

Zorgmarinier - voor urgente zaken

In Gouda is een zorgmarinier actief. De taak van de zorgmarinier is om vastgelopen urgente (spoedeisende) zaken rondom de zorg op te lossen.