Vrijwilligersvergoeding

Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen een vergoeding geven voor de kosten die te maken hebben met het vrijwilligerswerk. Dit kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Zolang de vergoeding kostendekkend is, hoeft u als instelling dit niet op te geven aan de belastingdienst. Het kan ook een vast bedrag zijn, de zogenaamde forfaitaire vergoeding.

Vrijwilligersorganisaties zijn uiteraard niet verplicht een vergoeding te geven. Voor meer informatie zie http://www.belastingdienst.nl/ en http://www.vrijwilligerswerk.nl/