Vrijwilligerverzekering

Alle Goudse vrijwilligers verzekerd

Mantelzorgers, voorleesouders, klaar-overs en collectanten. Mensen die actief zijn in clubs of sportverenigingen. Vrijwilligers die koffie schenken in het verzorgingstehuis of speeltuinen opknappen, kortom ..... Alle Goudse vrijwilligers zijn verzekerd. In Gouda doen veel inwoners vrijwilligerswerk. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is maar ook risico's met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat deze vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Gouda de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten.

Deze collectieve verzekering biedt een vangnet voor de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk. Vangnet wil zeggen dat de verzekering een secundaire dekking is. Heeft een vrijwilliger schade? En is er een andere verzekering dan de VNG Vrijwilligersverzekering waarop de vrijwilliger deze schade kan melden? Dan gaat die andere verzekering voor. Het maakt daarbij niet uit wanneer die verzekering gesloten is.

Meer weten?  

U kunt hier de VNG / Centraal Beheer Achmea Vrijwilligersverzekering brochure downloaden.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is via de VNG vrijwilligersverzekering meeverzekerd. Wel worden daar voorwaarden aan gesteld:

  • dat het bestuur van de organisatie uit vrijwillige bestuursleden bestaat;
  • dat het balanstotaal van de organisatie niet meer is dan € 500.000,-.

Meer informatie vindt u in de folder.

Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig.

Dekking

Naast een aansprakelijkheids-, eigendommen-, ongevallen- en rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers, gaat het ook om een rechtsbijstands- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden. De verzekeringen, die via de VNG bij Centraal Beheer Achmea lopen, bieden een ruime dekking.

Meer informatie

Heeft u vragen. Bel dan ‘Even Apeldoorn’. Dat kan op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Het telefoonnummer is (055) 579 8164. Onze medewerkers zijn u graag van dienst!

Voorwaarden

Bekijk hier de Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk ZAV15 en de Voorwaarden VNG Vrijwilligersverzekering LVV15

Aangifte Schade

Heeft u schade? Dan verzoeken wij u dit formulier in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u met eventuele bijlagen mailen naar verzekeringen@gouda.nl  of sturen naar: Gemeente Gouda, afdeling CJA/Verzekeringen, postbus 1086 2800 BB Gouda.