Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen krijgt van bedrijven steeds meer aandacht. Het is een manier om werknemers te binden aan de organisatie, om lokale betrokkenheid te tonen en daarmee te bouwen aan een positief imago van het bedrijf.

Wat houdt het in?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) betekent investeren in de (lokale) samenleving door een combinatie van mensen, munten, middelen, massa en media.

Het VrijwilligersInformatiePunt hoopt met het promoten van MBO een bijdrage te leveren aan het uiteindelijke doel, namelijk het versterken van de Goudse samenleving. Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties vormen NLdoet en de Goudse Maatschappelijke Beursvloer een laagdrempelige manier om kennis te maken met MBO, of om reeds ontwikkelde activiteiten voort te zetten. Bij beide initiatieven wordt inzet gevraagd op een andere manier dan ‘de M van munten’.

Hoe werkt het in de praktijk?

De kracht van Maatschappelijke Betrokken Ondernemen ligt in het samenwerken van bedrijven en maatschappelijk organisaties. Deze partijen realiseren een geza¬menlijk project waaraan ieder zijn unieke bijdrage kan leveren. Verschillende werelden ontmoeten elkaar. Partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek. Nieuwe samenwerkingsverbanden worden gesloten. Dit leidt naast concrete activiteiten tot betrokkenheid, inspiratie én plezier. Vaak ontstaat een win-win situatie voor beiden.

MBO levert winst op

Voor bedrijven is dat onder andere een positief bedrijfsimago, nieuwe netwerken en klantgroepen, onderscheidend karakter richting concurrenten en medewerkerbetrokkenheid. Maatschappelijke organisaties worden bijvoorbeeld geholpen aan tijdelijk extra menskracht, specifieke vakkennis en nieuwe vrijwilligers. En ook gemeenten zijn erbij gebaat doordat MBO de leefbaarheid in wijken en buurten direct vergroot.

MVO Nederland heeft samen met Movisie en het EIM een nationale mbo-monitor ontwikkeld. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van de MKB-bedrijven een of meer maatschappelijke organisaties steunt. Dit doen zij onder andere door de vrijwillige inzet van medewerkers.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met het VrijwilligersInformatiePunt.