Fondsenwerving, sponsoring en crowdfunding

Positionering

Voordat u begint met het werven van financiering moet u nadenken over de positionering organisatie.
Beantwoord de volgende drie vragen:

 1. ken ik mijn organisatie
 2. waar staan we voor
 3. wat kan ik betekenen voor een sponsor, fonds of crowd?

Wat is fondsenwerving?

 • Het werven van geld bij vermogensfondsen
 • Het werven van eenmalige of structurele donaties van particulieren
 • Het verwerven van geld uit het bedrijfsleven zonder tegenprestatie

Wat is sponsoring?

 • Een sponsorend bedrijf investeert een bedrag, dienst. Product of menskracht en ontvangt daarvoor een communicatieve tegenprestatie: meer naamsbekendheid, een sympathieke associatie, trotse en tevreden werknemers, productpromotie mogelijkheden etc.
 • Zakelijke samenwerking
 • Bedrijf levert diensten, producten, goederen, menskracht, faciliteiten, communicatiekanalen, geld

Vormen van Fonsdenwerving en sponsoring
Geld:

 • Vrij besteedbaar voor de vereniging

Middelen:

 • Gebruik maken van de locaties hoofdkantoor
 • Betalen van de cateringkosten

Middelen

Vaak wordt er voorbij gegaan aanmiddelen terwijl elke organisatie ook middelen kan gebruiken ter ondersteuning van hun campagne of bedrijfsvoering. Denk hierbij aan:

 • Kantoorartikelen
 • Computers en/of benodigdheden
 • Vervoer bij een specifieke actie (sponsorloop, trainingspakken, regenpakken etc)
 • Ondersteuning van een gratis accountant, projectmanager, marketing specialist etc.

Tegenprestatie

 • Communicatie uitingen op website, uitnodigingen, banners, benadrukken tijdens introductie van een meeting en overige uitingen in de communicatie
 • Doorverwijzen van leden en/of sympathisanten naar de betreffende organisatie
 • Vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Aanboren van nieuwe potentiele klanten
 • Direct mailings in ledenbestand
 • Het leveren van sprekers tijdens de thema meetings
 • Unieke band, er mag geen andere financiële instelling sponsor zijn!

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding wordt steeds vaker gebruikt, ook door maatschappelijke organisaties en bij burgerinitiatieven. Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Bij crowdfunding legt een grote groep mensen ieder een klein bedrag in om een project of onderneming te financieren. Crowdfunding gaat echter over meer dan financiering alleen. Het kan mensen in staat stellen kapitaal te vergaren voor hun project, maar biedt – mits goed ingezet – ook mogelijkheden voor marketing, kennis- en contactendeling en binding met ambassadeurs. Maar het is geen ‘easy money’: het vereist een slimme campagne.
Op www.douwenkoren.nl staat hierover meer informatie

Meer informatie en nuttige tips