Info voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersverzekering

Uw vrijwilliger is gratis verzekerd door de gemeente Gouda.

Onkostenvergoeding

Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen een vergoeding geven voor de kosten die te maken hebben met het vrijwilligerswerk. Dit kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Zolang de vergoeding kostendekkend is, hoeft u of de instelling dit niet op te geven aan de belastingdienst. Het kan ook een vast bedrag zijn, de zogenaamde forfaitaire vergoeding. Vrijwilligersorganisaties zijn uiteraard niet verplicht een vergoeding te geven. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Uitkering en vrijwilligerswerk

Heeft uw vrijwilliger een vraag over vrijwilligerswerk en uitkering? Verwijs uw vrijwilliger dan door naar zijn/haar  contactpersoon van de instelling waar uw vrijwilliger een uitkering van ontvangt . Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl of www.uwv.nl

Vrijwilligersvergoeding

In verband met het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk heeft de Rijksoverheid de maximale onbelaste vergoeding voor vrijwilligers verhoogd. Vrijwilligers kunnen een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. In 2018 was deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. 

In Veilige Handen

Werkt uw organisatie met en voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wanneer uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). U dient dan eerst uw organisatie aan te melden op www.gratisvog.nl.

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s geeft u een signaal af dat u werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een eerste stap richting een veilig klimaat binnen uw organisatie.

Vrijwilligerspenning

Vrijwilligers die u op een bijzondere manier wil waarderen, kunt u voordragen voor de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen krijgt van bedrijven steeds meer aandacht. Het is een manier om werknemers te binden aan de organisatie, om lokale betrokkenheid te tonen en daarmee te bouwen aan een positief imago van het bedrijf.

Fondsenwerving, sponsoring en crowdfunding

Fondsenwerven, sponsoring en crowdfunding zijn manieren om meer middelen (zoals bijvoorbeeld menskracht, kennis, diensten, geld of materialen) te werven om uw organisatie gezond te houden. Hoe pakt u dit ondernemend aan?

Kwaliteitsonderscheiding: Goed Geregeld!

Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! Is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) gestelde kwaliteitscriteria.

Wilt uw organisatie in aanmerking komen voor het certificaat? Neem dan eerst contact op met het VrijwilligersInformatiePunt: vip@gouda.nl

Meer informatie

Op onderstaande websites vindt u meer handige informatie over vrijwilligerswerk:
www.vrijwilligerswerk.nl 
www.nov.nl
www.movisie.nl