Informatie voor vrijwilligers

Uitkering en vrijwilligerswerk

Als u een uitkering hebt en vrijwilligerswerk wilt doen, moet u met een paar dingen rekening houden. Zo mag vrijwilligerswerk u niet afhouden van betaald werk. Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet u stoppen wanneer u een (passende) betaalde baan krijgt aangeboden. In uw vrije tijd kunt u natuurlijk doorgaan met vrijwilligerswerk.

Neem contact op met de instelling die uw uitkering verstrekt en vraag om meer informatie over de mogelijkheden. Zo kunt u misverstanden voorkomen.

Vrijwilligersverzekering

Om het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving te onderstrepen biedt de gemeente Gouda gratis een vrijwilligersverzekering aan. De gemeente Gouda heeft hiervoor een contract afgesloten met de VNG-vrijwilligersverzekering. De verzekering wordt volledig betaald door de gemeente Gouda.

Onkostenvergoedingen

Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen een vergoeding geven voor de kosten die te maken hebben met het vrijwilligerswerk. Dit kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Zolang de vergoeding kostendekkend is, hoeft u of de instelling dit niet op te geven aan de belastingdienst. Het kan ook een vast bedrag zijn, de zogenaamde forfaitaire vergoeding. Vrijwilligersorganisaties zijn uiteraard niet verplicht een vergoeding te geven. Voor meer informatie zie http://www.belastingdienst.nl/.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wanneer u vrijwilligerswerk gaat doen, kan het voorkomen dat u gevraagd wordt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Uit deze verklaring blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor vrijwilligerswerk. In sectoren waarin mensen met geld, vertrouwelijke gegevens en kinderen omgaan, wordt vaak een bewijs van goed gedrag verlangd. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een gratis VOG. Dit is vooral het geval voor vrijwilligers die met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking werken. (Zie: www.gratisvog.nl of www.nov.nl). Overleg dit met uw vrijwilligersorganisatie. Zij kunnen dit voor u regelen.

Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA)

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine.

Meer weten?