Zorgmarinier

In Gouda is een zorgmarinier actief. De taak van de zorgmarinier is om vastgelopen urgente zaken rondom de zorg op te lossen.

Gemeenten hebben meer zorg- en ondersteuningstaken gekregen. Om dit in goede banen te leiden, is er een Sociaal Team voor jeugd en volwassenen in de buurt. In het Huis van de Stad is er een loket voor Wmo en Werk & Inkomen. Voor alle zorgvragen moet een oplossing te vinden zijn via de reguliere weg. Toch kan het zijn dat in de opgezette structuur een zogeheten weeffout zit: een inwoner valt tussen wal en schip, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Om dit te voorkomen heeft de gemeente een zorgmarinier aangesteld. In eerste instantie is de zorgmarinier er voor de inwoners, maar het kan ook zijn dat medewerkers van het Sociaal Team contact opnemen met de zorgmarinier om een kwestie voor te leggen.

Contact

Inwoners die als gevolg van de veranderingen in de zorg binnen de reguliere zorg vastlopen kunnen mailen naar zorgmarinier@gouda.nl of bellen met de gemeente op tel. 14 0182.