Waar kan ik terecht?

Als u ziek bent, dan gaat u naar de dokter. Maar bij wie kunt u aankloppen als u hulp en ondersteuning nodig heeft? De Goudawijzer is een initiatief van de gemeente en brengt inzichtelijk bij wie u terecht kunt.

Ondersteuning en Welzijn bij u in de buurt

Urgent

Als u door de veranderingen in de zorg in de problemen komt en uw noodzakelijke zorg dreigt vast te lopen, dan kunt u terecht bij de zorgmarinier.

Hulp in de Buurt

Kunt u hulp uit de buurt gebruiken of wilt u zelf iets voor een ander doen? Kijk dan op:

  • Het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) van de gemeente Gouda.
  • Zorg voor Elkaar, een online marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp.
  • Burennetwerk.


Jeugd

Voor opvoeden, opgroeien en Jeugdhulp: Centrum voor Jeugd en gezin / Sociaal Team bij u in de buurt.

Gevaar en/of geweld?

Wilt u kindermishandeling of huiselijk geweld melden? Neem dan contact op met Veilig Thuis via tel. 0800 - 2000.
In geval van crisis kunt u bellen met het nummer 088-3083800. Indien u buiten kantoortijden belt, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de juiste dienst.

Vertrouwenspersoon

(Pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouders en verzorgers die vragen of klachten hebben over de jeugdhulpverlening, hebben recht op ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze ondersteuning is gratis.


Werk en inkomen

  • Verliest u uw baan? Dan kunt u terecht bij het UWV.
  • Geen werk en geen inkomen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering van de gemeente Gouda.
  • Heeft u schulden? Dan kan de gemeente meekijken naar een oplossing.


Klacht

  • Klachten over een zorgaanbieder of hulpverlener moet u indienen bij  de betreffende zorgleverancier. De contactgegevens vindt u op uw beschikking.
  • Klachten over de gemeente of een ambtenaar kunt u sturen naar de gemeente Gouda.
  • Bent u ontevreden over hoe de gemeente uw klacht behandelt? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Meer informatie

Weet u nog niet zeker bij welk loket of instantie u moet zijn? Bekijk dan het overzichtelijke schema. Ook biedt de Rijksoverheid meer informatie via de website Regelhulp.

De Goudawijzer

De Goudawijzer legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Gouda geregeld zijn en wijst u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt. Hierbij bekijkt u gemakkelijk op de sociale kaart welke organisaties er bij u in de buurt zijn. Tevens vindt u een handig overzicht van ketenpartners en organisaties in Gouda of in de regio die u wellicht verder kunnen helpen.