Waar kan ik terecht?

Als u ziek bent, dan gaat u naar de dokter. Maar bij wie kunt u aankloppen als u hulp en ondersteuning nodig heeft? U vindt hier een overzicht.

Ondersteuning en Welzijn bij u in de buurt

Urgent

Als u door de veranderingen in de zorg in de problemen komt en uw noodzakelijke zorg dreigt vast te lopen, dan kunt u terecht bij de zorgmarinier.

Hulp in de Buurt

Kunt u hulp uit de buurt gebruiken of wilt u zelf iets voor een ander doen? Kijk dan op:

  • Het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) van de gemeente Gouda.
  • Zorg voor Elkaar, een online marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp.
  • Burennetwerk.


Jeugd

Voor opvoeden, opgroeien en Jeugdhulp: Centrum voor Jeugd en gezin / Sociaal Team bij u in de buurt.

Gevaar en/of geweld?

Wilt u kindermishandeling of huiselijk geweld melden? Neem dan contact op met Veilig Thuis via tel. 0800 - 2000.
In geval van crisis kunt u bellen met het nummer 088-3083800. Indien u buiten kantoortijden belt, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de juiste dienst.

Vertrouwenspersoon

(Pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouders en verzorgers die vragen of klachten hebben over de jeugdhulpverlening, hebben recht op ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze ondersteuning is gratis.


Werk en inkomen

  • Verliest u uw baan? Dan kunt u terecht bij het UWV.
  • Geen werk en geen inkomen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering van de gemeente Gouda.
  • Heeft u schulden? Dan kan de gemeente meekijken naar een oplossing.


Klacht

  • Klachten over een zorgaanbieder of hulpverlener moet u indienen bij  de betreffende zorgleverancier. De contactgegevens vindt u op uw beschikking.
  • Klachten over de gemeente of een ambtenaar kunt u sturen naar de gemeente Gouda.
  • Bent u ontevreden over hoe de gemeente uw klacht behandelt? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.


Meer informatie

Weet u nog niet zeker bij welk loket of instantie u moet zijn? Bekijk dan het overzichtelijke schema. Ook biedt de Rijksoverheid meer informatie via de website Regelhulp.