Ouderenvoorlichting

Ouderenvoorlichting is hét startpunt voor (vrijblijvende) informatie en advies over passende hulp bij het ouder worden. Met ouderenvoorlichting willen we zorgen dat u zo lang als mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen én leven.

Wat doet een ouderenvoorlichter?

Een ouderenvoorlichter luistert naar wat u bezighoudt en geeft u algemene informatie.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over voorzieningen, hulp bij het leggen van nieuwe contacten of het vinden van (bewegings)activiteiten of vrijwilligerswerk. Indien nodig verwijst de voorlichter u naar de ouderenadviseur. De ouderenadviseur adviseert u bij complexe vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ouderenvoorlichting is onderdeel van het gemeentelijke Wmo loket: hét startpunt voor al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Hoe werkt ouderenvoorlichting?

Iedere Goudse inwoner die 75 jaar  wordt, ontvangt in de maand na zijn/haar verjaardag informatie via de post en krijgt een bezoek van de ouderenvoorlichter. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Mocht u geen behoefte aan een bezoek, dan kunt u dit kenbaar maken via het meegeleverde antwoordformulier.
Vanaf 75 jaar nemen wij iedere 5 jaar contact met u op. Wanneer u tussentijds behoefte heeft aan informatie of een gesprek, dan kunt u zelf contact opnemen met de ouderenadviseur.

Hoe verloopt een persoonlijk gesprek?

De afspraak met de ouderenvoorlichter kan bij u thuis of bij het Wmo-loket van de gemeente plaatsvinden. De ouderenvoorlichter inventariseert tijdens het gesprek uw vragen en problemen en helpt u op weg naar een passende oplossing. Wanneer er ingewikkelde vragen zijn, wordt u doorverwezen naar het Sociaal Team in uw wijk of direct naar de juiste instantie die u verder kan helpen.

Hoe maakt u een afspraak?

Wanneer u meer over de ouderenvoorlichter wilt weten, kunt u contact opnemen met het Wmo loket van de gemeente Gouda. U kunt via het Klant Contact Centrum een afspraak maken via tel. 14 0182. (U hoeft geen kengetal te kiezen. Alleen 14 0182 volstaat om contact op te nemen met het Klant Contact Centrum).

Gezocht: Ouderenvoorlichters

Staat u open voor de leefwereld van ouderen? Legt u gemakkelijk contacten? Wilt u graag leren? Bent u wekelijks minimaal vier uur beschikbaar gedurende een periode van drie maanden? Meldt u dan aan als vrijwilliger voor het geven van voorlichting aan Goudse ouderen.

Na een passende training informeert u als vrijwilliger ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. U geeft telefonische voorlichting of bezoekt ouderen thuis. Tijdens een persoonlijk gesprek inventariseert u vragen of problemen, zodat u ouderen op weg kunt helpen naar een passende oplossing. Ouderenvoorlichting is voor de gemeente Gouda van groot belang. We willen zo ouderen informatie, advies en ondersteuning geven. Hierdoor kunnen zij zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. Kortom, u kunt als vrijwilliger hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Interesse?

Neem contact op met afdeling Zorg en Welzijn op telefoonnummer 14 0182 of via zorgenwelzijn@gouda.nl