Wmo maatwerkvoorzieningen

De gemeente Gouda heeft voor 2020 afspraken gemaakt met vier aanbieders van hulpmiddelen.

Rolstoelen

Kunt u zich niet meer goed bewegen in en om uw huis, dan bent u misschien geholpen met een rolstoel. Een rolstoel voor een dagje uit kunt u gratis lenen bij een uitleenpunt bij u in de buurt. Heeft u een rolstoel nodig voor een periode tot 6 maanden? Dan kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel. Heeft u langer dan  6 maanden een rolstoel nodig, dan kunt u de rolstoel  via de gemeente aanvragen.

Vervoersvoorzieningen

Groene Harthopper
Een vervoersvoorziening is een voorziening die u helpt om uw  bestemming in de buurt of in de regio te bereiken. U kunt bijvoorbeeld altijd, zonder dat u een pasje nodig heeft, gebruik maken van de GroenehartHopper. U reist dan voor het tarief van de ‘OV reiziger’. Kijk voor meer informatie op www.groeneharthopper.nl.

Scootmobiel
Voor een scootmobiel moet u een Wmo-indicatie hebben en een rijvaardigheidstest afleggen. Als u in aanmerking komt voor een scootmobiel dan wordt gekeken of u een eigen scootmobiel in bruikleen kunt krijgen of dat u een scootmobiel gratis mag lenen. Lenen kan bij een scootmobielpool in een zorgcentrum of seniorencomplex. U moet hiervoor wel in de directe omgeving wonen.

Valys
Heeft u vervoer nodig buiten de regio (dit is ongeveer vanaf 25 km van Gouda)? Dan kunt u een Valys-pas aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.valys.nl.

Woonvoorzieningen

Een woonvoorziening zorgt ervoor dat u zich in huis weer goed kunt redden. Een woonvoorziening zoals een douchestoel die u voor een kortere periode nodig heeft (tot 6 maanden) kunt u lenen bij de thuiszorgwinkel. Er zijn woonvoorzieningen die vanuit de Wmo niet meer worden vergoed, zoals een toiletpot en een standaard wandbeugel. Deze voorzieningen kunt u zelf aanschaffen. Eventueel kunt u gebruik maken van een klussendienst voor het aanbrengen van woonvoorzieningen.

Hulp bij het Huishouden

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw huis, dan kan hulp bij het huishouden een oplossing zijn. Het gaat om taken zoals ramen zemen, stofzuigen en schoonmaken van de badkamer. Een oplossing kan zijn dat u zelf een particuliere hulp inschakelt. Of dat u hulp krijgt van familie of kennissen. Als dat geen oplossing biedt dan komt u mogelijk in aanmerking voor hulp bij het huishouden. Hulp bij het huishouden kan verstrekt worden in natura. Dan krijgt u de hulp van een van de aanbieders met wie de gemeente een contract heeft. Of in de vorm van een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Begeleiding

Bij de voorziening begeleiding gaat het om begeleiding gericht op het bevorderen of behouden van zelfredzaamheid, het groeien naar zelfstandigheid en/of participatie in de maatschappij. Als u korter dan 6 maanden begeleiding nodig heeft, dan kunt u terecht bij het sociaal team. Als u langer dan 6 maanden begeleiding nodig heeft dan kunt u terecht bij het Wmo loket.

Dagbesteding

De voorziening dagbesteding is gericht op structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem dagstructuur en zingeving verleent en/of de thuissituatie ontlast.

Logeeropvang en logeerverblijf

Logeeropvang of logeerverblijf is gericht op het ontlasten van de mantelzorger of om de cliënt zelf een ‘adempauze’ te bieden.

Beschut en beschermd wonen

Beschut wonen gaat het om zorg vanuit een beschutte woonomgeving die inwoner structuur, veiligheid en bescherming biedt en waar ook andere inwoners wonen met een ondersteuningsvraag. Bij beschermd wonen gaat het om zorg voor inwoners voor wie wonen in een accommodatie van een instelling met permanent toezicht noodzakelijk is, tijdelijk of voor langere duur. Gemeente Gouda indiceert beschermd wonen voor cliënten uit de regio Midden-Holland.