Melding hulpvraag

Heeft u een probleem op het gebied van zorg, welzijn en wonen? Kunt u dingen niet meer die u vroeger wel deed? Dan kunt u dit melden.

U kunt met uw melding terecht bij het Wmo loket van de gemeente Gouda. Dit kan met het digitale Meldingsformulier Wmo (Mocht dit niet lukken, dan kunt u de pdf downloaden van het meldingsformulier Wmo en invullen). Nadat de gemeente uw melding heeft ontvangen, neemt een consulent contact met u op.

Waar bent u mee geholpen?

De Wmo-consulent van de gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. In de meeste gevallen zal dit bij u thuis zijn. Tijdens het gesprek onderzoekt de consulent samen met u welke problemen u ervaart en wat er nodig is om deze problemen zoveel mogelijk op te lossen.

Bij dit gesprek mag u altijd iemand uitnodigen of onafhankelijke cliëntondersteuning inschakelen via het Sociaal Team Gouda. U kunt hier lezen hoe zo'n gesprek zal verlopen.

Maatwerkvoorziening aanvragen

Aan het eind van het gesprek zet de Wmo consulent in overleg met u de afspraken op papier. Als blijkt dat u een maatwerkvoorziening wilt aanvragen, dan kunt u gelijk uw handtekening zetten. De ondertekende afspraken gelden als aanvraag voor een maatwerkvoorziening. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw meldingsformulier of u voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt.

Eigen bijdrage

Krijgt u hulp of ondersteuning vanuit de Wmo? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage nooit meer dan € 19,- per maand, ook niet als u meerdere Wmo-voorzieningen heeft. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt u de rekening voor de eigen bijdrage. Let op: voor beschermd wonen is de eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent dit uit. Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage, dan kunt u het CAK gratis bellen op (0800) 1925, of kijken op www.hetcak.nl.

Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget (Pgb)

Als de gemeente besluit dat u in aanmerking komt voor speciale zorg of een (Wmo) voorziening, dan kunt u in de meeste gevallen kiezen voor Zorg in Natura of voor een Persoonsgebonden budget.

  • Zorg in Natura
    U krijgt dan zorg of ondersteuning van een van de aanbieders met wie de gemeente een contract heeft.
     
  • Persoonsgebonden budget (Pgb)
    U krijgt dan een budget waarmee u zelf de gewenste zorg of ondersteuning kunt inkopen. Het bedrag krijgt u niet in handen, maar wordt overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de rekeningen rechtstreeks uit aan uw zorgverlener(s) waarmee u een zorgovereenkomst heeft afgesloten. Voor meer informatie kunt u kijken op www.svb.nl.

Heeft u zorg in natura en wilt u dit wijzigen naar een Pgb of andersom? Of wilt u een andere zorgaanbieder? Stuurt u dan het ingevulde wijzigingsformulier naar ons op.

Zorgkeuze Midden-Holland

Met behulp van de Zorgkeuze Midden-Holland kunt u een zorgaanbieder vinden die het beste past bij uw zorgbehoefte. Zorgkeuze Midden-Holland richt zich op inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie/beschikking van de gemeente hebben gekregen.

Ook kunt u hier informatie vinden over zorgaanbieders die door de gemeentes in Midden-Holland gecontracteerd zijn. Door middel van het tonen van informatie over de betreffende zorgaanbieder wordt het maken van een keuze voor een zorgaanbieder een stuk makkelijker.

Vragen?

Telefonisch contact
Van ma t/m vrij van 10.30 – 12.30 uur via tel. (0182) 59 17 32.

Langs komen in het Huis van de Stad (Burgemeester Jamesplein 1)
Vrije inloop van ma t/m vrij van 09.00 – 12.30 uur.