Melden hulpvraag

Heeft u een probleem op het gebied van zorg, welzijn en wonen? Kunt u dingen niet meer die u vroeger wel deed? Dan kunt u dit melden.

U kunt met uw melding terecht bij het Wmo loket van de gemeente Gouda. Dit kan met het digitale Meldingsformulier Wmo (Mocht dit niet lukken, dan kunt u de pdf downloaden van het meldingsformulier Wmo en invullen). Nadat de gemeente uw melding heeft ontvangen, neemt een consulent contact met u op.

Waar bent u mee geholpen?

De Wmo-consulent van de gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. In de meeste gevallen zal dit bij u thuis zijn. Tijdens het gesprek onderzoekt de consulent samen met u welke problemen u ervaart en wat er nodig is om deze problemen zoveel mogelijk op te lossen.

Bij dit gesprek mag u altijd iemand uitnodigen of onafhankelijke cliëntondersteuning inschakelen via het Sociaal Team Gouda. U kunt hier lezen hoe zo'n gesprek zal verlopen.

Indienen aanvraag

Van het gesprek maakt de Wmo consulent een gespreksverslag. U krijgt dit binnen 10 werkdagen na het gesprek thuisgestuurd. Als u een aanvraag wilt doen voor een maatwerkvoorziening, dan kunt u het gespreksverslag ondertekenen en terugsturen naar de gemeente. Het getekende gespreksverslag geldt als aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Bij de beoordeling van uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening wordt het gespreksverslag als uitgangspunt genomen.

De gemeente beslist binnen twee weken na ontvangst van uw aanvraag (het getekende gespreksverslag) of u voor een voorziening in aanmerking komt.

Eigen bijdrage

Krijgt u hulp of ondersteuning van de gemeente? Dan zijn daar kosten aan verbonden. De totale zorgkosten geeft de gemeente door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK berekent daarmee welke kosten u moet betalen. Dit heet de eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen via de knop ‘eigen bijdrage berekenen’ op www.hetcak.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925.

Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget (Pgb)

Als de gemeente besluit dat u in aanmerking komt voor speciale zorg of een (Wmo) voorziening, dan kunt  u in de meeste gevallen kiezen voor Zorg in Natura of voor een Persoonsgebonden budget.

  • Zorg in Natura
    U krijgt dan zorg of ondersteuning van een van de aanbieders met wie de gemeente een contract heeft.
     
  • Persoonsgebonden budget (Pgb)
    U krijgt dan een budget waarmee u zelf de gewenste zorg of ondersteuning kunt inkopen. Het bedrag krijgt u niet in handen, maar wordt overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de rekeningen rechtstreeks uit aan uw zorgverlener(s) waarmee u een zorgovereenkomst heeft afgesloten. Voor meer informatie kunt u kijken op www.svb.nl.

Een Pgb waarmee u familie wilt inschakelen wordt bijna niet meer verstrekt. Als dit toch wordt verstrekt, dan is dit een lager tarief dan bij een Pgb waarmee een ZZP-er of personeel van een zorgleverancier wordt ingehuurd.

Vragen?

Telefonisch contact
Van ma t/m vrij van 10.30 – 12.30 uur via tel. (0182) 59 17 32.

Langs komen in het Huis van de Stad (Burgemeester Jamesplein 1)
Vrije inloop van ma t/m vrij van 09.00 – 12.30 uur.