Mantelzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor waardering en erkenning van mantelzorgers.

Mantelzorgcompliment? Mantelzorgpas!

Het landelijke Mantelzorgcompliment, dat voorheen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd uitgekeerd, is per 1 januari 2015 vervallen. Gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. Daarom wil Gouda met de mantelzorgpas alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig, onbetaald en intensief zorgen voor een goede vriend, buur of familielid. Goudse mantelzorgers en mensen die mantelzorger zijn voor iemand die in Gouda woont, kunnen de mantelzorgpas aanvragen. De Goudse mantelzorgpas kan in heel 2017 gebruikt worden. Elke maand komen er nieuwe aanbiedingen op en mantelzorgers kunnen zelf ook aangeven wat zij graag op deze pas willen. Zij zijn immers als geen ander in staat te beoordelen wat zij nodig hebben.

Aanvragen
Het aanvragen van de pas kan heel eenvoudig online via www.mantelzorgcentraal.nl. Meer informatie is ook te vinden op deze website.

Parkeervergunning voor mantelzorgers

Onder voorwaarden kunnen mantelzorgers met korting een parkeervergunning krijgen. Lees hier voor meer informatie over de mantelzorgvergunning.

Vrijwilligersverzekering voor mantelzorgers

Bij schade kunnen mantelzorgers een beroep doen op de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Zoekt u een plek waar u terecht kunt met uw vragen of zorgen of bent u op zoek naar ondersteuningsmogelijkheden? Dan kunt u terecht bij de sociaal teams.

Tegemoetkoming in de hulp bij het huishouden voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de hulp bij het huishouden. De tegemoetkoming bestaat uit maximaal 78 uur per kalenderjaar huishoudelijke hulp tegen een gereduceerd tarief van € 5,- per uur.

Zorgaanbieders
De gemeente heeft voor het leveren van de hulp bij het huishouden voor de maanden januari, februari en maart 2018 hiervoor afspraken gemaakt met Leliezorggroep en de Vierstroom. Momenteel loopt er een aanbesteding voor het leveren van de tegemoetkoming in de hulp bij het huishouden met ingang van 1 april 2018. Het is mogelijk dat vanaf 1 april de hulp bij het huishouden aan mantelzorgers door meer of andere zorgaanbieders verzorgd wordt.

Aanvragen
Mantelzorgers kunnen de tegemoetkoming aanvragen met behulp van het aanvraagformulier van de gemeente, dat vanaf 1 januari 2018 beschikbaar is. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet de mantelzorger geregistreerd staan bij Mantelzorgcentraal. Dit kan op www.mantelzorgcentraal.nl.

Budgetplafond
De gemeente heeft jaarlijks een budget beschikbaar voor de tegemoetkoming in de hulp bij het huishouden. Het beschikbare budget wordt op volgorde van binnenkomst verdeeld.

Overgangsrecht gebruikers HHT regeling
Voor mantelzorgers die in 2017 de tijdelijke subsidieregeling gebruikten en meer dan 78 uur per jaar hulp bij het huishouden ontvingen, geldt een overgangsperiode. Deze mantelzorgers hoeven niets te doen. Ze krijgen van de gemeente een toekenning voor de tegemoetkoming. De huidige zorgaanbieder blijft de hulp bij het huishouden de 1e drie maanden leveren.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Mantelzorg en wonen

Mantelzorgwoningen
Wilt u als mantelzorger dichter bij degene voor wie u zorgt wonen? Dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen. Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis. Onder bepaalde voorwaarden kan vergunningvrij een mantelzorgwoning worden gebouwd. Wilt u hier meer over weten, dan kunt contact opnemen met het omgevingsloket voor advies: omgevingsloket@gouda.nl