Urgentiemogelijkheid relatieverbreking en minderjarige kinderen

Gouda is per september 2019 een experiment gestart voor ruimere urgentieverlening bij het verbreken van een relatie met minderjarige kinderen en co-ouderschap.

Volgens de huidige regels in de Huisvestingsverordening Gouda is urgentie voor een sociale huurwoning bij echtscheiding alleen mogelijk voor één ouder en alleen als minderjarige kinderen dakloos dreigen te worden. Het experiment houdt in dat in geval van co-ouderschap de vertrekkende ouder voortaan wel in aanmerking kan komen voor urgentie ook al blijft de andere co-ouder in de huidige woning wonen. Als beide ouders noodgedwongen moeten vertrekken uit de woning kunnen beiden een urgentieverklaring krijgen.

Het experiment is bedoeld om het effect op het aantal urgenties in Gouda te onderzoeken. Het experiment wordt aangegaan voor 1,5 jaar. Met het experiment  krijgt de gemeente inzicht in behoefte en het gevolg voor het aantal keren urgenties en wat de effecten zijn op zoektijden van urgenten en van andere woningzoekenden. Na de evaluatie wordt bezien of, en zo ja hoe, het experiment voortgezet wordt. 

Voorwaarden

In het kort moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De woningzoekende is ingezetene van de gemeente en heeft een inkomen tot maximaal €47.543,75 (prijspeil 2019).
  • Er is aantoonbaar sprake van verbreking van een duurzame relatie, die tenminste twee jaar heeft geduurd en waarbij sprake is van de zorg voor minderjarige kinderen. De woningzoekende moet de volledige zorg over de kinderen hebben of co-ouderschap (50% zorg).
  • De relatie is minder dan 1 jaar geleden verbroken.
  • De woningzoekende moet het recht om in de huidige woning te blijven wonen opgeëist hebben. Urgentieverklaring is alleen mogelijk als het niet mogelijk is daar te blijven wonen of als de rechter de woning niet heeft toegewezen.
  • Bovenstaande moet met documenten aangetoond kunnen worden.

Meer informatie

Voor meer informatie en een uitgebreidere checklist op de voorwaarden bekijkt u www.urgentie.info.

Zie ook