Tijdelijke verhuur koopwoning

Heeft u een leegstaande woning in de gemeente Gouda? En staat deze te koop? U mag die tijdelijk verhuren. U hebt hiervoor wel een vergunning nodig.

Beschrijving

In de huidige markt lukt het niet altijd uw woning snel te verkopen. U heeft dan (langer) te maken met dubbele woonlasten. Om deze lasten te verminderen kunt u overwegen uw woning tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandwet.
 

Voorwaarden

De vergunning voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet wordt alleen verleend als:

  • de woning leeg staat;
  • de woning nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning) óf in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door u als eigenaar bewoond is geweest;
  • u moet daarnaast de woning voor minimaal zes maanden verhuren en een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht nemen. De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal één maand.

Huurovereenkomst

In de schriftelijke huurovereenkomst moet u in elk geval het volgende vermelden:

  • dat u de woning verhuurt op grond van de Leegstandwet;
  • dat de gemeente een vergunning voor tijdelijke verhuur heeft afgegeven met de duur van die vergunning;
  • de huurprijs van de woning.

De vergunning

Bij een positief besluit van de gemeente krijgt u een vergunning tot tijdelijke verhuur. In deze vergunning staat de looptijd van de vergunning. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval automatisch als de looptijd van de vergunning is verstreken.

De vergunning voor te huur staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend. Het systeem van tussentijdse verlengingen is komen te vervallen. Na deze 5 jaar is verlenging niet mogelijk. Eventueel reeds verleende verlengingen lopen door tot de maximale termijn van 5 jaar is bereikt.

Kosten

Het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur kost € 42,50