Starterslening

Met een starterslening kunt u mogelijk voor de eerste keer een woning kopen. 

Beschrijving

Vanaf 9 juli 2020 zijn er aangepaste voorwaarden. De voorwaarde van het achterlaten van een sociale huurwoning komt hiermee te vervallen.

Het is als starter op de woningmarkt vaak moeilijk om de financiering voor de aankoop van een woning rond te krijgen. Om hier toch voor in aanmerking te komen kunt u een starterslening afsluiten. Deze lening is er om het verschil te overbruggen tussen de maximale hypotheek die u kunt krijgen en de koopprijs van de woning die u wilt kopen. Met een starterslening kunt u extra geld lenen om de aankoop van een bestaande koopwoning te financieren. De startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. De starterslening wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Gouda, de rijksoverheid en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Kijk voor meer informatie op www.svn.nl en kies Gouda.

Wilt u een starterslening aanvragen?

Vul het gemeentelijk belangstellenden formulier in en stuur of mail dit met de gevraagde bijlagen aan de gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en geeft binnen 2 weken een inhoudelijk akkoord (of niet). U ontvangt hierover van ons een brief. Als de gemeente inhoudelijk akkoord gaat, dan kunt u met deze brief van de gemeente binnen 8 weken een digitale aanvraag indienen bij SVn.

SVn beoordeelt vervolgens uw aanvraag op basis van een krediettoets, inclusief een BKR-toets. SVn stuurt na toetsing bericht of u een lening kunt afsluiten en voor welk bedrag. De totale beoordelingsprocedure zal naar verwachting maximaal 8 weken duren. Vraagt u de lening niet binnen 8 weken aan, dan is deze toewijzing niet meer geldig. Dus levert u wel de juiste gegevens tijdig aan! Als uw aanvraag bij SVn binnen is, heeft u nog 3 maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen 3 maanden compleet is en er geen lening tot stand is gekomen, is deze toewijzing niet meer geldig en beëindigt SVn uw aanvraag.

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Gouda.

Voorwaarden

De basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een starterslening in Gouda zijn de volgende:

  • u heeft de leeftijd van minimaal 18 jaar en maximaal 34 jaar op moment van aanvragen;
  • u gaat voor de eerste keer een eigen woning kopen;
  • (één van) u woont in Gouda (en staat ingeschreven in de Basisregistratie personen op een adres in Gouda); 
  • u gaat zelf in de woning wonen waarvoor de starterslening wordt verstrekt;
  • de regeling geldt voor de aankoop van bestaande koopwoningen in de gemeente Gouda waarvan de koopprijs niet hoger zijn dan 85% van de Nationale Hypotheekgarantie; in 2020 is dat maximaal € 263.500, inclusief verbeterkosten. De starterslening kunt u niet afsluiten voor (voormalige) huurwoningen die verkocht worden door woningcorporaties of beleggers;
  • de verkopende eigenaar van de te kopen woning moet op het adres van die woning ingeschreven hebben gestaan;
  • het maximumbedrag per lening is € 25.000,-.

De overige voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een starterslening, staan vermeld in de Verordening Startersleningen Gouda 2020.