Starterslening

Met een starterslening kunt u mogelijk voor de eerste keer een woning kopen. 

Beschrijving

Het is als starter op de woningmarkt vaak moeilijk om de financiering voor de aankoop van een woning rond te krijgen. Om hier toch voor in aanmerking te komen kunt u een starterslening afsluiten. Deze lening is er om het verschil te overbruggen tussen de maximale hypotheek die u kunt krijgen en de koopprijs van de woning die u wilt kopen. Met een starterslening kunt u extra geld lenen om de aankoop van een bestaande koopwoning te financieren. De startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. De starterslening wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Gouda, de rijksoverheid en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Kijk voor meer informatie op www.svn.nl en kies Gouda.

Wilt u een starterslening aanvragen?

Vul het gemeentelijk belangstellenden formulier in en stuur of mail dit met de gevraagde bijlagen aan de gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en geeft binnen 2 weken een inhoudelijk akkoord (of niet). U ontvangt hierover van ons een brief. Als de gemeente inhoudelijk akkoord gaat, dan ontvangt u van de gemeente de aanvraagformulieren van SVn (SVn heeft dan al een kopie van de gemeentelijke toekenningsbrief ontvangen).

SVn beoordeelt vervolgens uw aanvraag op basis van een krediettoets, inclusief een BKR-toets. De SVn stuurt na toetsing bericht naar de gemeente en vervolgens ontvangt u bericht van de gemeente. De totale beoordelingsprocedure zal naar verwachting maximaal 8 weken duren. Levert u wel de juiste gegevens tijdig aan!

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Gouda.

Voorwaarden

De basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een starterslening in Gouda zijn de volgende:

  • u heeft de leeftijd van minimaal 18 jaar en maximaal 34 jaar op moment van aanvragen;
  • u gaat voor de eerste keer een eigen woning kopen;
  • u gaat zelf in de woning wonen waarvoor de starterslening wordt verstrekt;
  • als er meerdere aanstaande eigenaren zijn, wordt de lening alleen toegekend als beide eigenaren voldoen aan de voorwaarden;
  • de regeling geldt voor de aankoop van bestaande koopwoningen in de gemeente Gouda waarvan de verwervingskosten niet hoger zijn dan de koopprijsgrens op basis van de Wet bevordering eigen woningbezit (per 1 januari 2019: € 195.100,-). De starterslening kunt u niet afsluiten voor (voormalige) huurwoningen die verkocht worden door woningcorporaties of beleggers;
  • de verkopende eigenaar van de te kopen woning moet op het adres van die woning ingeschreven hebben gestaan;
  • het maximumbedrag per lening is € 25.000,-;
  • u huurt nu een sociale huurwoning in Gouda: huur < € 720,42 Let op: dit is een nieuwe voorwaarde (2019). Dit hoeft niet een woning van een woningcorporatie te zijn, het gaat om het huurbedrag. 

De overige voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een starterslening, staan vermeld in de Verordening Startersleningen Gouda 2018.