Verhuizing en emigratie

Wanneer u naar of binnen Gouda verhuist, dan moet u hiervan aangifte doen. De termijn waarbinnen u een adreswijziging kunt doorgeven is maximaal 4 weken voor, en maximaal 5 dagen na de datum van uw daadwerkelijke verhuizing. NB: Bij een verhuizing naar een nieuwbouwwoning dient u te wachten met inschrijven tot de woning opgeleverd is.

U kunt de verhuizing naar of binnen Gouda op de volgende manieren doorgeven:

  • via de digitale aangifteformulieren op deze site;
  • schriftelijk;
  • persoonlijk aan de balie van het Huis van de Stad.

Verhuizing binnen Gouda doorgeven

Verhuizing vanuit andere gemeente doorgeven

Verhuizing naar het buitenland (emigratie)

Verblijft u langer dan 8 maanden in het buitenland? Dan moet u binnen 5 dagen vóór uw vertrek naar het buitenland aangifte doen van emigratie.

Schriftelijke aangifte van emigratie is alleen mogelijk wanneer alle personen die op het adres staan geregistreerd emigreren. Blijft er iemand achter op het adres? Dan dienen alle personen die wel emigreren persoonlijk aan de balie van het Huis van de Stad te verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarigen.

U kunt aangifte van emigratie niet door een gemachtigde laten doen.

Van de verwerking van een verhuizing naar of binnen Gouda ontvangt u een schriftelijke bevestiging. De eventuele hoofdbewoner van het adres waar u zich vestigt ontvangt ook een schriftelijk bericht van de inschrijving op het adres. Van emigratie ontvangt u geen bevestiging.

NB: Verhuist u naar een andere gemeente, dan moet u aangifte doen in de nieuwe gemeente.

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Gouda.

Voorwaarden

Neemt u bij de aanvraag aan de balie het volgende mee

Een geldig legitimatiebewijs

Aanvullende documenten

In sommige gevallen vraagt de gemeente u om aanvullende documenten.
Heeft u een huurcontract, huurt u onder, of woont u bij iemand in? Neemt u dan voor de zekerheid de volgende documenten  mee;

•    Huurcontract van de woningbouwvereniging/verhuurder.
•    Schriftelijke toestemming verklaring tot inwoning van de woningbouwvereniging.
•    Schriftelijke toestemming en kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.