Hervestiging vanuit het buitenland

Hoe werkt het?

Als u vóór 1 oktober 1994 uit Nederland bent vertrokken, noemen we het verhuizen naar Nederland geen hervestiging maar 'eerste inschrijving in Nederland'. Kijk voor meer informatie hierover op Eerste inschrijving in Nederland.

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit is zo wanneer u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

•    U heeft de Nederlandse nationaliteit;
•    U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie;
•    U heeft een geldige verblijfsvergunning;
•    U mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Heeft u nog geen verblijfsvergunning? Neem dan contact op met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).

Wat moet u doen?

Voor een hervestiging moet u zich inschrijven bij de gemeente. Maak hiervoor (telefonisch) een afspraak via tel. 14 0182 of kom langs bij de balie in het Huis van de Stad.

Meenemen

Naar uw afspraak voor hervestiging neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Een geboortedocument als u in het buitenland bent geboren;
  • Een huwelijksdocument als u in het buitenland bent getrouwd;
  • Eventueel een document van de huwelijksontbinding, echtscheiding, overlijden;
  • Een verhuisbericht wanneer u komt vanuit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Aruba, Saba of Sint Eustatius;
  • Een koop- of huurcontract of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner met een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon.

Kosten

De hervestiging is gratis.

Zie ook: