Eerste inschrijving vanuit het buitenland

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit is zo wanneer u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

•    U heeft de Nederlandse nationaliteit;
•    U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie;
•    U heeft een geldige verblijfsvergunning;
•    U mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Heeft u nog geen verblijfsvergunning? Neem dan contact op met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).

Wat moet u doen?

Voor een eerste inschrijving vanuit het buitenland moet u met ons een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 14 0182.

Meenemen

Voor een afspraak voor eerste inschrijving in Nederland neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een geboortedocument als u in het buitenland bent geboren;
  • Een huwelijksdocument als u in het buitenland bent getrouwd;
  • Eventueel een document van de huwelijksontbinding, echtscheiding, overlijden;
  • Een verhuisbericht wanneer u komt vanuit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Aruba, Saba of Sint Eustatius;
  • Koop- of huurcontract of toestemmingsverklaring hoofdbewoner met een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon

Kosten

•    De eerste inschrijving is gratis.

Zie ook