Inschrijven vanuit het buitenland

Als u zich vanuit het buitenland vestigt of hervestigt in Gouda moet u hiervan binnen 5 dagen na vestiging aangifte doen.

U dient aangifte te doen als u gedurende een half jaar tenminste 4 maanden in Nederland verblijft.

U maakt een afspraak met de afdeling Services. Daarna ontvangt u een bevestigingsbrief van de gemaakte afspraak.

Hervestiging vanuit het buitenland
Komt u vanuit het buitenland opnieuw in Nederland wonen voor een periode van minstens 4 maanden, doe dan binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk aangifte bij de gemeente. Bekijk 'Hervestiging vanuit het buitenland'.

Eerste inschrijving vanuit het buitenland
Als u voor 1 oktober 1994 bent geëmigreerd noemen we dit geen hervestiging maar eerste inschrijving in Nederland. Bekijk 'Eerste inschrijving in Nederland'.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Gouda.