Verhuizing en inschrijving

U geeft de verhuizing door in de gemeente waar u gaat wonen.

  • Verhuizing en emigratie

    Wanneer u naar of binnen Gouda verhuist, dan moet u hiervan aangifte doen. De termijn waarbinnen u een adreswijziging kunt doorgeven is maximaal 4 weken voor, en maximaal 5 dagen na de datum van uw daadwerkelijke verhuizing. NB: Bij een verhuizing naar een nieuwbouwwoning dient u te wachten met inschrijven tot de woning opgeleverd is.

  • Inschrijven vanuit het buitenland

    Als u zich vanuit het buitenland vestigt of hervestigt in Gouda moet u hiervan binnen 5 dagen na vestiging aangifte doen.

  • Aanvraag Nederlandse nationaliteit

    Vlag Nederland Wat zijn de voordelen en de gevolgen als ik de Nederlandse nationaliteit krijg? Kom ik in aanmerking voor de optieprocedure of moet ik een naturalisatieverzoek indienen? Het actuele antwoord op deze - en vele andere vragen - vindt u op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).