Vrijwillig vuurwerkvrije zone aanvragen

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van een feestelijk en gezellig oud en nieuw. Voor de één hoort daar vuurwerk bij en voor de ander juist niet. Daarom stelt de gemeente u de komende jaarwisseling (2019 – 2020) in de gelegenheid om, in goed overleg met uw buurtbewoners, de directe omgeving waar u woont vrijwillig ‘vuurwerkvrij’ te verklaren. 

Beschrijving

Vuurwerkvrije zone aanvragen

Bij een vrijwillig vuurwerkvrije zone gaat het dus niet om een verbod, maar een door de buurtbewoners gezamenlijk gedragen belang om (tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur) geen vuurwerk af te steken. 

Voorwaarden

  • U vult het aanvraagformulier ‘vrijwillig vuurwerkvrije zone’ met DigiD in (daarmee toont u aan dat u in Gouda woont);
  • U dient uw aanvraag vóór 11 oktober 2019 bij de gemeente in;
  • U dient aan te tonen dat er onder de inwoners van de aangevraagde zone draagvlak is (d.m.v. handtekeningenlijst c.q. digitale lijst);
  • Het gebied (voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone) moet minimaal 125m bij 125m zijn. 

Wilt u in uw woonomgeving een zone vrijwillig vuurwerkvrij verklaren? Download het Stappenplan om te zien wat de spelregels zijn.

afbeelding stappenplan vuurwerkvrije zone

Bijzonderheden

De gemeente zal voor de komende jaarwisseling 2019-2010 maximaal 15 vrijwillig vuurwerkvrije zones faciliteren met borden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid en Wijken via tel.140182.