Veiligheidshuis

Veiligheidshuizen zijn samenwerkingsverbanden van gemeentelijke partners met partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners. Het doel van deze samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van het Veiligheidshuis Hollands Midden.