Wat doet de gemeente?

Het is belangrijk dat iedereen prettig en veilig kan leven in Gouda. Dat u kunt gaan en staan waar en wanneer u dat wilt: rondom uw woning, in de binnenstad, rond de school en uw bedrijf, als u winkelt, wandelt of werkt.

De gemeente kan daar niet alleen voor zorgen. Samen met verschillende veiligheidspartners als de politie en het OM maar ook samen met u als inwoner of ondernemer maken we van Gouda een fijne stad om te wonen of te verblijven.

Veiligheidsbeleid

Wat we precies doen staat in de Kadernota Veiligheid 2019-2022 en het Actieplan Veiligheid 2019. In de kadernota staan op hoofdlijnen de doelstellingen voor de periode 2019-2022 en de kaders waarbinnen die doelstellingen behaald moeten worden. In het Actieplan staan concreet, toets- en meetbaar de acties die we gaan ondernemen om aan de veiligheid in Gouda te werken.

Werk aan de winkel!

De veiligheidspartners werken dag in dag uit, hard aan een prettige leef- en werkomgeving in Gouda. Maar ze kunnen dat niet alleen. Ze hebben hier de hulp van u als Goudse bewoner of ondernemer bij nodig. U bent de ogen en oren van de wijk, u kent uw straat, buurt en wijk als geen ander. Het is daarom van groot belang dat u overlast, misdrijven en gevaarlijke of hinderlijke situaties meldt. Want, Gouda veilig: dat doen we samen!