Stadstoezicht

De medewerkers van Stadstoezicht zijn verantwoordelijk voor algemeen toezicht in openbaar gebied, jeugdtoezicht en cameratoezicht.

Samenwerking

Stadstoezicht zorgt voor verbetering van de leefbaarheid in Gouda. Dit doet zij in samenwerking met verschillende organisaties, zoals de politie. En met de inwoners van de stad. Ervaart u overlast, bijvoorbeeld door vernieling of vervuiling, meld dit dan bij het Meldpunt Openbaar Gebied (MOG). Dan kan Stadstoezicht actie ondernemen. Stadstoezicht kunt u bereiken via het algemene telefoonnummer 14 0182.

APV-regels

De gemeente Gouda heeft regels opgesteld om de stad leefbaar te houden (APV). Het overtreden hiervan is strafbaar en kan leiden tot een boete. Medewerkers van Stadstoezicht houden in samenwerking met de politie toezicht op naleving van de regels.

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Alle medewerkers van Stadstoezicht zijn aangesteld als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa’s). De “Controleurs Openbare Ruimte”, waarin ook de taken als Marktmeester, Flora en Fauna, Milieu zijn ondergebracht, mogen mensen die regels overtreden of die zich asociaal gedragen nu staande- of aanhouden en bekeuren. Zo mag een controleur openbare ruimte bijvoorbeeld een bon uitdelen bij foutparkeren en ook fietsers op de Kleiweg beboeten. Tijdens de training hebben de boa’s geleerd welke zaken strafbaar zijn en hoe ze om kunnen gaan met agressief en gewelddadig gedrag van overtreders.