Cameratoezicht

De gemeente heeft camera's in het winkel- en uitgaansgebied geïnstalleerd. De belangrijkste doelstelling van het cameratoezicht is het vergroten van de mogelijkheden voor politie en gemeente om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

Cameratoezicht heeft in eerste instantie een preventief karakter. Door tijdens het live uitkijken met de camera’s toezicht te houden, kunnen incidenten worden voorkomen of in de kiem worden gesmoord. Tevens biedt cameratoezicht ondersteuning aan politie en justitie bij het voorkomen, aanpakken en terugdringen van criminaliteit en overlast.

Het  blijkt dat de politie met behulp van de camera’s meer incidenten ziet en registreert. Bovendien doen slachtoffers eerder aangifte als ze weten dat het misdrijf mogelijk met camera’s is waargenomen. Dat wil overigens absoluut niet zeggen dat het daadwerkelijk aantal gepleegde misdrijven zal toenemen. De tendens van de laatste jaren van afname van de criminaliteit en overlast onderbouwen deze verwachting.

Live uitkijken en opslaan van camerabeelden

Het effect van cameratoezicht is voor een belangrijk deel afhankelijk van het live uitkijken van de camerabeelden. Live uitkijken vergroot de pakkans van potentiële ordeverstoorders aanzienlijk. Naast het live uitkijken van de camerabeelden worden alle camerabeelden 24 uur per dag opgenomen en 7 dagen opgeslagen. De opgenomen camerabeelden worden automatisch gewist voor zover deze niet door politie of justitie gebruikt worden voor opsporing/bewijsvoering en vervolging. Alle camera’s zijn zodanig opgesteld en softwarematig afgesteld dat de privacy van de omwonenden is gegarandeerd.