Subsidie inbraakwerende maatregelen

Het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen vermindert het risico op een inbraak in uw woning. De gemeente Gouda stimuleert woningeigenaren in Gouda om inbraakwerende materialen aan te schaffen door middel van een subsidieregeling. Er kan per woning tot een maximum van 250 euro subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld hang- en sluitwerk of camera’s.

Beschrijving

Subsidieplafond is bereikt
Vanaf het moment dat de subsidieregeling voor inbraakwerende maatregelen is opgestart, is er ieder jaar een bedrag gereserveerd om aanvragen voor deze subsidie te kunnen toekennen. Het bedrag dat voor 2020 hiervoor beschikbaar was, is inmiddels uitgegeven. Daarom kunnen aanvragen niet meer in behandeling worden genomen.

Inbraakwerende maatregelen (uitgezonderd camera’s)

De kosten van de aanschaf en het laten aanbrengen van inbraakwerende materialen door een PKVW- of BORG-gecertificeerd bedrijf worden voor 50% gesubsidieerd, met een maximum van 250 euro. Bij inbraakwerende materialen gaat het om: SKG-sloten, cilindertrekbeveiliging, raamboompjes, deurspionnen, kierstandhouders, barrièrestangen, alarmsystemen, secu-strips en rolluiken.

Camera's

De aanschafkosten en eventuele installatiekosten van een camera worden voor 50% gesubsidieerd, met een maximum van 250 euro. Voor camera’s is het dus niet verplicht om deze te laten aanbrengen door en PKVW- of BORG-gecertificeerd bedrijf. Er zijn wel andere voorwaarden aan verbonden. U komt alleen in aanmerking voor subsidie als de camera gekoppeld is aan een abonnement voor opname of beschikt over een intern geheugen. Daarnaast moet de camera aangemeld zijn bij de politie via Camera in Beeld. Abonnementskosten vallen buiten de subsidieregeling.

Heeft u vragen over wat u wel en niet mag filmen met uw camera? Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website Camera in Beeld en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor het aanvragen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft een koopwoning in Gouda. De regeling geldt niet voor uw schuur of andere bijgebouwen.
  • De inbraakwerende materialen dienen minder dan 6 maanden voor de datum van ontvangst van de aanvraag te zijn aangeschaft.
  • Er kan per woning tot een maximum van 250 euro subsidie worden aangevraagd. Let op: Heeft u al eerder subsidie ontvangen voor inbraakwerende maatregelen? Dan wordt dit bedrag in mindering gebracht.

Aanvraag

Wat moet u doen?

  • U schaft de materialen aan bij een PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) - of BORG gecertificeerde leverancier en laat deze materialen ook installeren door deze leverancier. Bekijk de lijst met de gecertificeerde bedrijven. Let op! Alleen camera’s zijn uitgezonderd van deze voorwaarde.
  • U schiet de kosten zelf voor en kunt achteraf uw subsidie (online) aanvragen. U heeft hiervoor maximaal zes maanden de tijd. U voegt hierbij documenten waaruit blijkt wát is aangeschaft (dus offerte of orderbevestiging) én dat de kosten inderdaad zijn gemaakt (dus een bankafschrift of pinbon).
  • U kunt de subsidie aanvragen via bovenstaande knop.

Zie ook