Veelgestelde vragen jongeren in Top60

Sta jij in de Top60? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen.

Ik heb een brief ontvangen dat ik op de Top60 sta. Waarom?

Wanneer je te horen hebt gekregen dat je op de Top60 lijst staat, dan voldoe je aan de criteria die de partijen samen hebben vastgesteld. Deze criteria gaan over hoe vaak je in de afgelopen tijd verdacht bent van een ernstig delict, zoals woninginbraak, overval of straatroof. Daarnaast moet er sprake zijn van problemen op meerdere leefgebieden (zoals financiën, huisvesting, opleiding, werk) en is dwang en drang van meerdere partijen nodig om tot een verandering in jouw gedrag te komen (de zgn. focuscriteria, zie hieronder).

Focuscriteria

  • Er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden. En;
  • Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken. En;
  • De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben). Of;
  • Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een gezamenlijke aanpak van organisaties genoemd onder het kopje Wij werken aan de Top60.

Ik heb een brief ontvangen dat ik op de Top60 sta, wat nu?

Wanneer je op de lijst staat, wordt je uitgenodigd voor een gesprek om samen met jou (en je ouders) een plan van aanpak te maken. We bespreken dan wat voor jou de beste manier is om uit het criminele circuit te komen en te blijven. Je kunt bijvoorbeeld hulp krijgen met het vinden van dagbesteding of werk, met begeleiding bij je financiën, een kader van reclassering waardoor je bepaalde afspraken moet nakomen, en meer. Ook als je niet op het gesprek komt, wordt er een plan gemaakt, maar dan kun je niet meepraten over wat jij belangrijk vindt. Om de zoveel tijd wordt gekeken of afspraken worden nagekomen en of alles nog verloopt zoals het plan van aanpak, of dat de aanpak moet worden bijgestuurd. Wanneer je de afspraken niet nakomt en niet wilt meewerken aan het plan van aanpak, dan wordt jouw aanpak bijgestuurd en repressiever van aard. Dit betekent dat de gemeente, gezamenlijk met de politie en het OM, meer zal sturen door middel van straffen. Wanneer je weer hulp aanvaardt en wilt meewerken kun je dit aangeven bij je casusregisseur en kan het plan opnieuw worden bijgesteld.

Wat moet ik doen om van de Top60-lijst af te komen?

Wanneer je niet meer in aanraking bent gekomen met politie of justitie en je daardoor niet meer aan de Top60 criteria voldoet, komt je naam op de monitorlijst. Wanneer je twee jaar daarna niet meer met de politie in aanmerking bent gekomen voor een strafrechtelijk feit, wordt jouw zaak afgesloten en wordt je naam van de Top60 lijst afgehaald. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een brief.