Veilig In en Om uw huis

 • WhatsApp Buurtpreventie

  WhatsApp logo WhatsApp kan heel goed gebruikt worden als Buurtpreventie, om zo uw straat, wijk of buurt veiliger te maken. In Gouda zijn al ruim 70 WhatsApp groepen actief.

 • Subsidie voor inbraakwerende maatregelen

  Hang- en sluitwerk Het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen vermindert het risico op een inbraak in uw woning. De gemeente Gouda stimuleert woningeigenaren in Gouda om inbraakwerende materialen aan te schaffen door middel van een subsidieregeling.

 • Verklein risico op inbraak tijdens vakantie

  Woningen Tijdens de vakantieperiode is het risico op inbraak in woningen groter. Dat hoeft u er natuurlijk niet van te weerhouden om op vakantie te gaan. U kunt het hele jaar door bij de politie melden dat u niet thuis bent, zodat er een extra oogje in het zeil kan worden gehouden.

 • Poortverlichting subsidie

  Poortverlichting klein Inbrekers vinden veel licht niet prettig, daarom kunt u een bijdrage ontvangen van 50% van de kosten van het aanbrengen van energiezuinige poortverlichting met een maximum van 50 euro per aansluitpunt.

 • Veiligheidsavond

  Veiligheidsavond klein In Gouda werken heel veel partners hard aan het verbeteren van de veiligheid. Om te horen en zien wat er leeft in de Goudse wijken organiseert de gemeente Gouda veiligheidsavonden.

 • Brandveiligheid preventietips

  Brand Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken.

 • Burgernet

  Burgernet Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Word deelnemer van Burgernet. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat de politie snel een verdacht, of vermist persoon kan opsporen.

 • Omgaan met risico's

  Risico veiligheid We leven in een maatschappij waarin risico’s niet te vermijden zijn. Ieder van ons loopt de kans betrokken te raken bij een incident of een (groot) ongeval. Risico’s waaraan u vaak zelf weinig kunt doen, maar waarvan u weet dat dit zou kunnen gebeuren.

 • Overlast? Wat kunt u doen?

  Overlast Gemeente, politie werken hard om de overlast van jongeren in uw wijk tegen te gaan. Maar dat kunnen we niet zonder ook uw hulp als bewoner.

 • Woninginbraak preventietips

  Inbreker Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie doet er veel aan om inbrekers op te pakken. Zelf kunt u er met verschillende maatregelen voor zorgen dat inbreken in uw woning niet makkelijk is.