Asfalt wandelpaden omvormen naar halfverharding

Op meerdere locaties in verschillende parken in Gouda zijn de wandelpaden op dit moment van asfalt. Uit de jaarlijkse verhardingsinspectie bleek dat een aantal wandelpaden slecht zijn. Deze paden knappen we op waarbij we het asfalt vervangen door natuurlijk materiaal met de voordelen van asfalt.

Onverharde paden in park Atlantis

Waarom voert de gemeente deze werkzaamheden uit?

Gemeente Gouda heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het opknappen van meerdere wandelpaden in verschillende parken. De oude asfaltpaden voldoen niet meer aan de eisen. De wortels van bomen veroorzaakten scheuren waardoor het struikelgevaar toeneemt. We gebruiken geen asfalt voor de nieuwe paden. Hierdoor willen we de kans verkleinen dat er wortelproblematiek ontstaat.

De gemeente is een onderzoek gestart naar het zoeken van een duurzaam alternatief voor het asfalt. Een goed en duurzaam alternatief is het aanbrengen van halfverharding (stabilizer). Stabilizer heeft een water- en zuurstofdoorlatende eigenschap. Deze eigenschappen voorkomen een wortelopdruk in de nieuwe paden. Verder is het van belang dat het materiaal CO2-neutraal is. 

Daarnaast heeft gemeente Gouda bewust gekozen voor een materiaal dat een natuurlijke uitstraling heeft. De gemeente heeft de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking gevraagd het product te testen. Zij gaven aan dat dit product goed te gebruiken is voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Ook zijn deze nieuwe wandelpaden eenvoudig te repareren als dit nodig is in de toekomst. Voor de komende periodes zal de gemeente verschillende asfalt wandelpaden vervangen door halfverharding. Op deze manier wordt de padenstructuur in verschillende parken in Gouda een mooi, praktisch en duurzaam geheel.   

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Ton Terlouw of assistent-projectleider Ali Sari via tel. 14 0182 of e-mail gemeente@gouda.nl.