Snelfietsroute Rotterdam - Gouda: van A20 naar F20

Nederland is een fietsland. Ons land heeft een mooie infrastructuur met vele duizenden kilometers aan fietspaden in de steden, dorpen en buiten de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland bouwt verder aan de fietsinfrastructuur in het fietsplan Samen verder Fietsen 2016 – 2025. Gouda wil zich profileren als fietsstad en lift hier graag op mee.

Het doel van de provincie en de gemeente is dat meer mensen voor de fiets kiezen. Bijvoorbeeld als alternatief voor de auto bij het woon-werkverkeer. Want: in plaats van de file kom je snel op de plek van bestemming met de snelfietsroute. Fietsen is bovendien gezond en goed voor het milieu. Een van de projecten is de snelfietsroute tussen Rotterdam en Gouda: geen A20 maar F20. Deze snelle en comfortabele fietsroute moet vóór 1 januari 2023 zijn gerealiseerd.

snelfietsroute f20

De snelfietsroute F20 verbindt Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Moordrecht en Gouda met elkaar. De Provincie coördineert het project en betaalt het grootste deel. De gemeenten zijn elk verantwoordelijk voor realisatie op het eigen grondgebied. Dit wil zeggen dat Gouda alleen gaat over het deel van de route dat op zijn grondgebied ligt.

Wat betekent dit voor Gouda?

Allereerst: de Provincie betaalt niet alles, het gemeentebestuur moet ook geld beschikbaar stellen. Of de route er daadwerkelijk komt, hangt mede af van dat geld.

De Provincie heeft een voorkeurstracé vastgesteld. De deelnemende gemeenten moeten de route dit jaar definitief vaststellen, onze gemeente heeft dat al gedaan. Voor Gouda geldt dat vier routes vanuit de stad goed aansluiten op de F20. Het gaat om de Rotterdamseweg tot het Margrietplein, de J. van Lennepkade tot en met de Kon. Wilhelminalaan, de Nachtegaalstraat tot het Oranjeplein en Ruige Weteringsepad tot aan de Goudkade. De routes komen uit op het Ruige Weteringsepad en het Sluiseiland om vervolgens één verbinding te vormen richting Rotterdam. 

Als de route wordt gerealiseerd, zijn er naast noodzakelijke aanpassingen ook wensen om het tracé te verbeteren. Het gaat dan onder andere om de volgende opties:

  • het Ruige Weteringsepad verbreden tot een fietspad van 3,5 meter tussen de J. van Lennepkade en het Margrietplein en tussen de Nachtegaalstraat en Eerste Moordrechtse Tiendweg;
  • het fietspad aan de noordzijde van de Rotterdamseweg opwaarderen tot een 2-richtingsfietspad tot aan de Van Baerlestraat;
  • de Nachtegaalstraat inrichten als fietsstraat en;
  • het doortrekken van het fietspad van de J. van Lennepkade naar de Herenstraat.

Kaart fietsroute gouda
Klik op de afbeelding om de PDF met de kaart van de hele fietsroute te downloaden.

Wat gaat komende tijd gebeuren?

De raad beslist in november 2019 over het beschikbaar stellen van geld als onderdeel van het verkeerscirculatieplan. Als de beslissing is genomen, dan zijn aanpassingen van het wegennet nodig die in 2020 en 2021 worden uitgevoerd. Hierbij worden aanwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Het gemeentebestuur van Gouda wil de stad neerzetten als fietsstad door het fietsnetwerk uit te breiden. Het wil ook fietsknelpunten aanpakken. De snelfietsroute F20 past hier goed bij.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de snelfietsroute Rotterdam – Gouda F20? Bekijk de speciale webpagina van de provincie Zuid-Holland. Ook kunt u het gehele Fietsplan Samen Verder Fietsen bekijken.

Als u vragen heeft over het deel van de F20 dat op Gouds grondgebied moet komen, neemt u dan contact op met procesmanager Monique Verweij van de Provincie Zuid-Holland via het algemene nummer van de provincie: 070 - 41 66 11 of met Remco Clemens van gemeente Gouda, via remco.clemens@gouda.nl of tel. 14 0182.