Plazuidplein

Het Plazuidplein kon wel wat groen gebruiken, vond een bewoner. Het plein bestaat voor een groot deel uit steen. Daarom draagt geluid erg ver en oogt het saai. De bewoner stapte op de gemeente af en die omarmde het initiatief.

Hoe lang gaat het duren?

Het project loopt totdat alle bomen zijn geplant en groenvakken en geveltuinen zijn gevuld. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2020 al het groen is aangelegd. 

Hoe komt het plein eruit te zien?

De huidige ovaal blijft. Op 20 november hielden de gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden-Holland de jaarlijkse Boomplantdag. Leerlingen van de Calvijnschool plantten er die dag zeven grote bomen. Op de hoge randen van het plein komen groenvakken met daarin in totaal ook zeven bomen. Tegen de gevels van de appartementen en de slangentoren op het plein, komen geveltuinen met 'verticale beplanting'. Dit zijn planten die tegen de wanden op groeien (op rekken, ze wortelen niet in de muren). Het plein wordt zo veel groener.

Download het eerste beplantingsplan en het groenontwerp van het Plazuidplein. Er is een aankondigingsbrief verstuurd naar de bewoners van het Plazuidplein over werkzaamheden die in januari plaatsvinden. Bekijk de aankondigingsbrief.

Afbeelding Plazuidplein

Groenfonds en participatie

De vergroening van het Plazuidplein is het eerste grote project dat helemaal uit het Groenfonds van de gemeente wordt betaald. Het gaat dan om de aanlegkosten om stenen te vervangen door nieuw groen. De initiatiefnemer heeft met hulp van een landschapsarchitect uit de buurt en ondersteuning van het buurthuis een plan gemaakt dat de gemeente op haalbaarheid heeft getoetst. Samen met de gemeente is het definitief gemaakt tijdens twee bijeenkomsten met bewoners.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Ton Terlouw via tel. 14 0182 of ton.terlouw@gouda.nl.