Park Atlantis halfverharding

Ondanks corona werkt de gemeente Gouda nog steeds hard aan het openbaar gebied. Al voor het virus de kop opstak, stelde de gemeente Gouda plannen op voor het verbeteren van het park Atlantis. Deze zijn nu in uitvoering.

Onverharde paden in park Atlantis

Waarom voert de gemeente deze werkzaamheden uit?

Gemeente Gouda heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het deels opknappen van park Atlantis. De oude asfaltpaden voldoen niet meer aan de eisen. De wortels van de bomen in het park veroorzaakten scheuren in de wandelpaden. Een deel van deze wandelpaden is in februari 2020 opgeknapt. Bij het aanbrengen van de nieuwe paden is er geen asfalt toegepast. Hierdoor willen we de kans verkleinen dat er wortelproblematiek ontstaat.

De gemeente is een onderzoek gestart naar het zoeken van een duurzaam alternatief voor het asfalt. Een goed en duurzaam alternatief is het aanbrengen van halfverharding (stabilizer). Stabilizer heeft een water- en zuurstofdoorlatende eigenschap. Deze eigenschappen voorkomen een wortelopdruk in de nieuwe paden. Verder is het van belang dat het materiaal CO2-neutraal is. 

Daarnaast heeft gemeente Gouda bewust gekozen voor een materiaal dat een natuurlijke uitstraling heeft. Ook zijn deze nieuwe wandelpaden simpel te repareren indien dit nodig is in de toekomst. De paden zijn geschikt voor mensen die bijvoorbeeld met een rolstoel of rollator in het park willen recreëren. Voor de komende periode zal de gemeente weer een deel van asfaltpaden vervangen door halfverharding. Op deze manier wordt de padenstructuur binnen het park een mooi en duurzaam geheel.   

Wat is de planning voor de werkzaamheden?

Gemeente Gouda streeft ernaar om de werkzaamheden 1 juni 2020 te starten en 29/30 juni halfverharding aan te brengen. In de week van 3 juli 2020 willen we de werkzaamheden gereed hebben.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Ton Terlouw of assistent-projectleider Mahir Calisir via tel. 14 0182 of e-mail gemeente@gouda.nl.