Overlast boomwortels Nieuwehaven

In de Nieuwehaven staan 21 platanen die overlast veroorzaken door opdrukken van bestrating. Het is eind november 2019 duidelijk geworden dat Stedin de aanwezige gietijzeren gasleidingen gaat vervangen. Ook aan riolering en kabels gaat gewerkt worden. De gemeente gaat samen met bewoners de problematiek van de wortelopdruk oppakken. Gelijktijdig bekijken we inrichtingsverbeteringen.

Wat is er aan de hand?

In de Nieuwehaven staan 21 platanen in betonnen bakken aan de even zijde van de straat. De wortels groeien echter onder en soms door de bakken heen en veroorzaken zeer forse opdruk van de omliggende verharding, van met name de aangrenzende parkeerplaatsen en het trottoir. De worteldruk wordt aan één kant van de straat ervaren (even huisnummers). Aan de andere kant van de straat minder omdat daar geen bomen staan en de wortels niet zo ver komen.  

Straat aanzicht vanaf Lage Gouwe

In de achterliggende jaren heeft er met enige regelmaat lokaal wortelkap en herbestrating plaatsgevonden. Er is echter sprake van een structureel probleem. Ondanks veelvuldig herstel ontstaat er steeds weer struikelgevaar door groei van de boomwortels en de bestrating die omhoog gedrukt wordt en los gaat liggen. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge grondwaterstand waardoor de wortels horizontaal/omhoog groeien. 

Sommige wortels zijn ontzettend dik. Deze kunnen niet verwijderd worden omdat dan de stabiliteit van de bomen in gevaar komt. Bekijk de folder voor meer informatie over dit probleem.

Eind november is duidelijk geworden dat Stedin in de Goudse binnenstad definitief de oude gasleidingen wil vervangen voor 2025 en op sommige plekken, waaronder de Nieuwehaven, voor 2021. Ook elektrakabels worden in de Nieuwehaven vervangen en glasvezelleidingen worden aangelegd. De gemeente gaat tegelijkertijd een aantal oude rioolleidingen vervangen. Dit betekent dat de Nieuwehaven van gevel tot gevel op de schop gaat. Al met al betekent het een flinke verbreding van de projectomvang. 

Hoe aanpakken?

Het vraagstuk van de wortelopdruk wilde de gemeente graag samen met de betrokkenen oplossen en is daarmee ver gekomen. Aanwonenden deden mee aan een werkgroep die zich over een oplossing boog, niet-aanwonenden werden geïnformeerd. Dat leidde tot het ontstaan van een Initiatiefgroep Omwonenden met zorg om de bomen en een extra informatiebijeenkomst. Nu het project wordt uitgebreid is de gemeente verplicht om een nieuw onderzoek uit te voeren omtrent de toekomst van de bomen. De onderzoeksopdracht formuleert zij samen met een delegatie van de werkgroep en de initiatiefgroep. 

De Initiatiefgroep Omwonenden en de werkgroep Bomen Nieuwehaven hebben zich allebei positief uitgesproken over het voornemen samen met de gemeente op te trekken. Hoe dit vorm kan krijgen, is iets waar we ons de komende tijd over buigen. Ons doel blijft om samen met bewoners en ondernemers een mooie Nieuwehaven te realiseren zonder overlast door wortelopdruk.

Waar kan ik terecht voor vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Josy van Seumeren via nieuwehaven@gouda.nl of via tel 14 0182.