Overlast boomwortels Nieuwehaven

In de Nieuwehaven staan 21 platanen die overlast veroorzaken door opdrukken van bestrating. De gemeente gaat samen met bewoners de problematiek oppakken. Gelijktijdig bekijken we inrichtingsverbeteringen. Het is medio september duidelijk geworden dat Stedin de aanwezige gietijzeren gasleidingen gaat vervangen. Mogelijk dat ook aan riolering en kabels nog gewerkt moet worden.

Wat is er aan de hand?

In de Nieuwehaven staan 21 platanen in betonnen bakken aan de even zijde van de straat. De wortels groeien echter onder en soms door de bakken heen en veroorzaken zeer forse opdruk van de omliggende verharding, van met name de aangrenzende parkeerplaatsen en het trottoir. De worteldruk wordt aan één kant van de straat ervaren (even huisnummers). Aan de andere kant van de straat minder omdat daar geen bomen staan en de wortels niet zo ver komen. 

Straat aanzicht vanaf Lage Gouwe

In de achterliggende jaren heeft er met enige regelmaat lokaal wortelkap en herbestrating plaatsgevonden. Er is echter sprake van een structureel probleem. Ondanks veelvuldig herstel ontstaat er steeds weer struikelgevaar door groei van de boomwortels en de bestrating die omhoog gedrukt wordt en los gaat liggen. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge grondwaterstand waardoor de wortels horizontaal/omhoog groeien. 

Sommige wortels zijn ontzettend dik. Deze kunnen niet verwijderd worden omdat dan de stabiliteit van de bomen in gevaar komt. Bekijk de folder voor meer informatie over dit probleem.

Hoe aanpakken?

Het vraagstuk van de wortelopdruk wil de gemeente graag samen met de betrokkenen oplossen. Daartoe is een participatieplan opgesteld met meerdere fasen. Als eerste worden direct aanwonenden uitgenodigd om mee te doen in een werkgroep. Het doel van de werkgroep is om tot een keuze te komen hoe de wortelopdruk het best aangepakt kan worden in samenhang met het meeste draagvlak bij de direct aanwonenden. Niet direct-aanwonenden worden geïnformeerd over de problematiek en het traject.

De tweede fase is dat de werkgroep haar bevindingen deelt met de bewoners tijdens een informatieavond en gemeente en werkgroep met bewoners in gesprek gaat. Dit is gebeurd op 6 juni. Na de avond zouden de resultaten verwerkt worden in een plan van aanpak en projectvoorbereiding. Maar inmiddels heeft Stedin werkzaamheden aangekondigd waardoor de planning naar achteren schuift. Ook in deze derde fase houdt de werkgroep een participerende en adviserende rol. Tenslotte volgt de uitvoering. 

Waarom doet de gemeente dit?

Bewoners en ondernemers aan de Nieuwehaven in Gouda ervaren overlast door bestrating die omhoog gedrukt wordt door boomwortels. Hierdoor ontstaat struikel- en valgevaar voor bewoners en passanten. Bewoners en ondernemers worden uitgenodigd om samen de beste oplossing te kiezen voor de wortelopdruk, dit binnen gemeentelijke kaders voor stedelijk beheer.

Waar kan ik terecht voor vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Josy van Seumeren via nieuwehaven@gouda.nl of via tel 14 0182.