Maatregelen Goudse Houtsingel

Bewoners en betrokkenen hebben hun zorgen geuit over de veiligheid van vijf oversteekplaatsen voor langzaam verkeer op de Goudse Houtsingel. Deze kruisingen zijn volgens de bewoners en betrokkenen onveilig voor (onvolwassen) verkeersdeelnemers, met name door de hoge snelheid van het autoverkeer en het slechte zicht (hoog gras en bochten).

Door de ontwikkeling van de Goudse Hout zullen er meer bezoekers in het gebied komen. Dit betekent in de toekomst meer overstekende bewegingen op de Goudse Houtsingel door langzaam verkeer.

Locaties

Het betreft de volgende kruisingen (zie figuur 1):

1. Bij de oversteek van de Heemraadslag naar het Kale Jonkerpad.
2. Van de Achterwillenseweg naar De Goudse Manege.
3. Bij de oversteek van de Goudvlinderstraat naar het Spaanse Ruiterpad.
4. Bij de oversteek van de Achterwillenseweg naar de Achterwillensebocht/Bereklauwpad.
5. Bij de kruising met de Achterwillenseweg.

kaart goudse houtsingel
Figuur 1: Knelpuntlocaties oversteken langzaam verkeer Goudse Houtsingel

Wat is al gedaan?

De bewoners hebben op 12 december 2018 een petitie aangeboden aan de wethouders Niezen en Van Vught. In deze petitie hebben zij een aantal ideeën aangedragen om de snelheid te beperken. De gemeente heeft vervolgens op 23 januari 2019 met de vertegenwoordigers van de 12 petitie-organisaties aan tafel gezeten om de ervaren problemen te bespreken. Daarbij heeft de gemeente toegezegd samen met de bewoners scenario’s uit te werken.

Voor elk van de oversteeklocaties zijn diverse oplossingen uitgewerkt, variërend van een drempel tot een kruispuntherinrichting met voor- en nadelen inclusief kosten. In de toegevoegde bijlage kunt u de rapportage en de mogelijke oplossingen bekijken. Een mogelijkheid is om oversteekplaats vijf  te laten vervallen, waarbij fietsers van oversteek plaats vier gebruik kunnen maken.

Vervolg

Bij de vijf oversteken wordt aan beide zijden een hekje geplaatst. Daarnaast worden er ter hoogte van de oversteken kunststofdrempels gemaakt. Zo worden alle soorten verkeer bij de oversteken vertraagd. In totaal komen er elf drempels met bijbehorende bebording en belijning.
Het plan is afgestemd met het netwerk Achterwillens. De opdracht voor de aanleg van de hekjes en drempels is gegeven.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Mette Corsel via tel. 14-0182 of mette.corsel@gouda.nl.