Damwandvervanging Korte Vest en herinrichting Agnietenstraat

De gemeente gaat de damwanden aan de Korte Vest vervangen en de aangrenzende openbare ruimte herinrichten tot en met de Agnietenstraat.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

De aanleidingen voor de werkzaamheden zijn de slechte staat van de damwanden en de veranderingen in de omgeving met onder andere de komst van de Cheese Experience en de COOP supermarkt. Het is verstandig om daar nu op in te spelen. De aanpak van de damwanden biedt daarvoor kansen. Daarnaast zijn er bewonersinitiatieven om de Korte Vest en Agnietenstraat toegankelijker en groener te maken.

Wat is de planning voor de werkzaamheden?

De gemeente werkt samen met stedenbouwkundig bureau Stijlgroep, ondernemers en bewoners om een ontwerp te maken voor het gebied. Op 12 december was er een informatieavond waar ideeën en wensen zijn opgehaald als inbreng voor het ontwerp. Daarnaast konden mensen zich die avond aanmelden om mee te doen met een klankbordgroep. Achttien personen deden dit. Ook enkele sleutelspelers in het gebied ontwerpen mee, zoals de Cheese Experience, COOP en Kempkes Optiek.

In januari 2020 gingen de partijen aan de slag in een aantal werksessies om een voorontwerp te maken. De bedoeling is dat dit concept-voorontwerp in april 2020 klaar is. Tussentijds houden zij bijeenkomsten voor belanghebbenden en geïnteresseerden.

Op 28 januari startte de klankbordgroep in een eerste bijeenkomst. Na een inleidende presentatie ging de klankbordgroep aan tafels met elkaar in gesprek over te maken keuzes. Bijvoorbeeld de nieuwe inrichting: een strakke inrichting met duidelijke zichtlijnen of wat lossere inrichting die een beetje ‘rommeliger’ oogt?

Als het voorontwerp vastgesteld is wordt het definitief ontwerp opgesteld. Dat is de basis voor de voorbereiding- en contractfase en de uitvoering.

De uitvoering loopt van medio 2021 tot in de 2e helft van 2022 (de planning is vanzelfsprekend onder voorbehoud).

Waar kan ik terecht voor vragen?

Als u vragen hebt of opmerkingen over het project, stuur dan een e-mail naar agnietenstraat@gouda.nl. Het projectteam beantwoordt uw e-mail zo snel mogelijk. U kunt ook contact opnemen met de projectleider Cees van Walsem via 14 0182.