Asfaltonderhoud 2018

Vanuit de raamovereenkomst met firma Versluys & Zoon uit Bodegraven wordt er in 2018 klein en groot onderhoud uitgevoerd in de gemeente.

Klein onderhoud bestaat uit een veelvoud aan kleine ingrepen verspreid over de stad. De kleine ingrepen worden op een aantal momenten in het jaar uitgevoerd, waarbij kleine schades aan het asfalt worden hersteld. 

Op de volgende locaties zijn kleine reparaties niet voldoende en gaat grootschalig asfaltonderhoud plaatsvinden:

Breevaartbrug Vervangen van het asfalt op het brugdek.
Achter de Schouwburg Ophalen plaatselijke verzakkingen in straatwerk en deels vervangen deklaag asfalt.
Alpherwetering Verwijderen van asfaltvoetpad en aanbrengen halfverharding.
Bodegraafsestraatweg Rijweg Burgmeester van Reenensingel Verzakte rijbaan ter hoogte van de verkeerslichten vernieuwen. De detectielussen van de verkeerslichten worden vernieuwd.
Bodegraafsestraatweg fietspad Laag liggend deel van het fietspad wordt opgehoogd.
Broekweg Reparatie van slechte stukken in de rijbaan.
Burg. Martensstraat Singel en IJssellaan Reparatie van slechte stukken in de rijbaan.
Burglust Verwijderen van de wortelopdruk en verzakkingen. Er komt nieuw asfalt op kruising.
Drossaardpad  Het pad krijgt een nieuwe asfaltdeklaag.
Eerste Kade In vervolg op de werkzaamheden van 2017 worden nu de laatste reparaties van slechte stukken uitgevoerd. In de rijbaan wordt een groot deel van de deklaag vervangen. 
Fluwelensingel  Reparatie van slechte stukken in de rijbaan.
Gouderaksedijk  Reparatie van slechte stukken in de rijbaan en het fietspad.
Goudkade Reparatie van slechte stukken in de rijbaan.
Goverwellebrug Vervangen van de deklaag van het fietspad.
Goverwellepad  Deklaag van de paden in het park vervangen. 
Hertzogstraat Reparatie van slechte stukken in de rijbaan.
Julianasluispad Skatebaan Verwijderen van de wortelopdruk in het voetpad en aanbrengen van een nieuwe deklaag.
Kon. Wilhelminaweg  Door het onderheide riool en de wegzakkende weg scheurt het asfalt. Een groot deel van de weg wordt geheel vervangen. 
Middenmolenplein De deklaag van punaise op de kruising wordt vernieuwd. 
Nieuwe Gouwe Oostzijde, Nederhorststraat De strook voor rechtsaf bij de verkeerslichten op de Nieuwe Gouwe Oostzijde wordt vervangen. De bocht bij de Nederhorststraat wordt verbreed.
Nieuwe Gouwe Oostzijde  Uitvullen verzakking in de rijweg.
Noorder-, Ooster-, Zuiderwerf Vervangen van de deklaag in de rijbaan en de drempels.
Pad van Tuil Vervangen deklaag in voetpad.
Poldermolenplein Verwijderen van de wortelopdruk en het vervangen van de deklaag in het fietspad. Het naast gelegen voetpad van tegels wordt eveneens herstraat.
Reigerstraat Lazaruskade Een groot deel van het fietspad krijgt een nieuwe asfalt deklaag.
Ridder van Catsweg  Repareren van slechte stukken, deels vervangen van de deklaag en herstraten van het naast liggende trottoir.
Tweede Hugo de Vrieshof parkeerplaats De rijwegen in het parkeerterrein krijgen een nieuwe asfalt deklaag.
Willem Bontekoesingel Reparatie van slechte stukken in de rijbaan.
Zuider IJsseldijk Het wegprofiel is aangepast en de deklaag is vervangen.
Herinrichting Fluwelensingel (oversteek De Hanepraij)

Herinrichting van de weg om een veilige oversteek te krijgen


Duurzame CO2-vriendelijke verharding
Op een aantal locaties is asfalt aanwezig, waar het slecht te onderhouden is, bijvoorbeeld het Westmolenpad in Goverwelle. We onderzoeken op deze locatie of het asfalt vervangen kan worden door een andere soort verharding. Daarbij kijken we naar een volledig te recyclen verharding, die gemaakt is van natuurlijke materialen en die CO2 uit de lucht bindt. Het Westmolenpad dient hierbij als een proefproject, wat bij succes ook kan worden toegepast op andere locaties in de gemeente.

Asfalt wordt betonstenen
Op een aantal locaties bestaat de weg voor een deel uit stenen en voor een deel uit asfalt. Om het beter en efficiënter te onderhouden wordt het asfalt op deze locaties vervangen door betonstenen.
De volgende locaties worden op deze manier omgevormd:

  • Steinpad
  • Krugerlaan
  • Eerste  Papaverhof

Wat bekent dit voor mij?
De werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van verkeersbegeleiders. Alleen waar nodig plaatsen we tijdelijk hekken en borden zodat de doorstroming van het verkeer zo goed mogelijk blijft en de verkeerssituatie veilig is. We doen ons best om de verkeershinder te beperken maar kunnen niet helemaal voorkomen dat omwonenden er wellicht enige hinder van ondervinden.

Scholen, ziekenhuizen en/of andere publieke instellingen blijven altijd bereikbaar en daar houden we rekening mee tijdens de bepaling van omleidingsroutes.

Waarom doet de gemeente dit?
Wegverhardingen zijn constant in gebruik en slijten daardoor. Ook de weersomstandigheden en bodemdaling oefenen veel invloed uit. Ieder jaar inspecteren wij de wegen op schades en maken op basis daarvan een onderhoudsplan. Tijdig ingrijpen voorkomt een verdere verslechtering van het wegdek.

Waar kan ik terecht voor vragen of klachten?
Mocht u plekken zien waar het asfalt er slecht bij ligt, dan kunt u dit melden via Meldpunt openbaar gebied. Voor vragen of klachten over de locaties van groot onderhoud kunt u bellen met de projectleider Projecten Openbare Ruimte: Remco Clemens 0182 – 58 8318 of assistent projectleider Ton Terlouw 0182 – 58 8223. De werkzaamheden zijn uitbesteed aan firma Versluys & Zoon. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de aannemer.