Wegen en onderhoud

  • Werk aan de weg

  • Asfaltonderhoud 2018

    Vanuit de raamovereenkomst met firma Versluys & Zoon uit Bodegraven wordt er in 2018 klein en groot onderhoud uitgevoerd in de gemeente.

  • Inrichting Springersplein

    Gemeente Gouda richt het ‘Springersplein in’. Het is in grote lijnen gelegen tussen de vorig jaar opgeleverde Leo Vromantoren en de nog in aanbouw zijnde Georgine Sanderstoren. De Sportlaan tussen de Vliet van Erberveld en entrees van de Jumbo en Lidl, maakt deel uit van deze herinrichting. Tijdens de aanleg van het Springersplein zal de Kortestraat worden aangesloten op de Sportlaan.

  • Renovatie openbare verlichting

  • Groenonderhoud