Wegen en onderhoud

 • Werk aan de weg

 • Duikers Oranjeplein

  Door klimaatverandering krijgen we in de toekomst waarschijnlijk vaker te maken met flinke regenbuien. Het huidige systeem van sloten en buizen kan deze extra hoeveelheid water niet verwerken. Daarom vergroot de gemeente de capaciteit van waterafvoer.

 • Werkzaamheden aan vangrails in Gouda

  De gemeente Gouda gaat werkzaamheden uitvoeren aan vangrails (= officieel geleiderails) op haar grondgebied. Alle rails zijn bekeken en beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat gedeelten van deze vangrails moeten worden hersteld of vervangen. Ook zijn er delen overbodig bevonden.

 • Damwandvervanging Korte Vest en herinrichting Agnietenstraat

  De gemeente gaat de damwanden aan de Korte Vest vervangen en de aangrenzende openbare ruimte herinrichten tot en met de Agnietenstraat.

 • Kruising Goudkade - Koningin Wilhelminaweg

  De kruising Goudkade - Koningin Wilhelminaweg is verkeersonveilig en heeft een slechte verkeersdoorstroming. Samen met bewoners en ondernemers wordt nu onderzocht wat de beste oplossing is om dit aan te pakken.

 • Asfalt wandelpaden omvormen naar halfverharding

  Op meerdere locaties in verschillende parken in Gouda zijn de wandelpaden op dit moment van asfalt. Uit de jaarlijkse verhardingsinspectie bleek dat een aantal wandelpaden slecht zijn. Deze paden knappen we op waarbij we het asfalt vervangen door natuurlijk materiaal met de voordelen van asfalt.

 • Overlast boomwortels Nieuwehaven

  In de Nieuwehaven staan 21 platanen die overlast veroorzaken door opdrukken van bestrating. Het is eind november 2019 duidelijk geworden dat Stedin de aanwezige gietijzeren gasleidingen gaat vervangen. Ook aan riolering en kabels gaat gewerkt worden. De gemeente gaat samen met bewoners de problematiek van de wortelopdruk oppakken. Gelijktijdig bekijken we inrichtingsverbeteringen.

 • Doorfietsroute Rotterdam - Gouda: van A20 naar F20

  Nederland is een fietsland. Ons land heeft een mooie infrastructuur met vele duizenden kilometers aan fietspaden in de steden, dorpen en buiten de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland bouwt verder aan de fietsinfrastructuur in het fietsplan Samen verder Fietsen 2016 - 2025. Gouda wil zich profileren als fietsstad en lift hier graag op mee.