Wegen en onderhoud

 • Werk aan de weg

 • Kruising Goudkade - Koningin Wilhelminaweg

  De kruising Goudkade - Koningin Wilhelminaweg is verkeersonveilig en heeft een slechte verkeersdoorstroming. Samen met bewoners en ondernemers wordt nu onderzocht wat de beste oplossing is om dit aan te pakken.

 • Renovatie openbare verlichting

 • Verkeersmaatregelen Fluwelensingel en Blekerssingel

  De leefbaarheid en verkeersveiligheid van de Fluwelensingel en Blekerssingel staan onder druk. Samen met bewoners wordt nu onderzocht wat de beste verkeersoplossing is om dit aan te pakken.

 • Groenonderhoud

 • Overlast boomwortels Nieuwehaven

  In de Nieuwehaven staan 21 platanen die overlast veroorzaken door opdrukken van bestrating. De gemeente gaat samen met bewoners de problematiek oppakken. Gelijktijdig bekijken we inrichtingsverbeteringen. Het is medio september duidelijk geworden dat Stedin de aanwezige gietijzeren gasleidingen gaat vervangen. Mogelijk dat ook aan riolering en kabels nog gewerkt moet worden.

 • Nieuwe bestrating Krugerlaan

  De Krugerlaan krijgt ter hoogte van huisnummers 2 t/m 18 nieuwe bestrating.

 • Snelfietsroute Rotterdam - Gouda: van A20 naar F20

  Nederland is een fietsland. Ons land heeft een mooie infrastructuur met vele duizenden kilometers aan fietspaden in de steden, dorpen en buiten de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland bouwt verder aan de fietsinfrastructuur in het fietsplan Samen verder Fietsen 2016 – 2025. Gouda wil zich profileren als fietsstad en lift hier graag op mee.

 • Maatregelen Goudse Houtsingel

  Bewoners en betrokkenen hebben hun zorgen geuit over de veiligheid van vijf oversteekplaatsen voor langzaam verkeer op de Goudse Houtsingel. Deze kruisingen zijn volgens de bewoners en betrokkenen onveilig voor (onvolwassen) verkeersdeelnemers, met name door de hoge snelheid van het autoverkeer en het slechte zicht (hoog gras en bochten).