Wegen en onderhoud

 • Werk aan de weg

 • Asfaltonderhoud 2017

  De gemeente werkt aan het project 'Onderhoud asfalt 2017'. Er is een raamovereenkomst met firma Versluys & Zoon uit Bodegraven met betrekking tot klein- en/of groot asfaltonderhoud in de gemeente. Het gaat om 27 verschillende locaties voor het groot onderhoud en een veelvoud daarvan aan kleine ingrepen verspreid door de stad.

 • Baggerwerkzaamheden 2017

  Om het water in Gouda goed en gezond te houden, baggert de gemeente Gouda regelmatig de watergangen. Zo blijven singels en sloten diep genoeg om water af te voeren en verbetert de waterkwaliteit.

 • Inrichting Springersplein

  Gemeente Gouda richt het ‘Springersplein in’. Het is in grote lijnen gelegen tussen de vorig jaar opgeleverde Leo Vromantoren en de nog in aanbouw zijnde Georgine Sanderstoren. De Sportlaan tussen de Vliet van Erberveld en entrees van de Jumbo en Lidl, maakt deel uit van deze herinrichting. Tijdens de aanleg van het Springersplein zal de Kortestraat worden aangesloten op de Sportlaan.

 • Renovatie openbare verlichting

 • Groenonderhoud