Wegen en onderhoud

 • Werk aan de weg

 • Asfaltonderhoud 2018

  Vanuit de raamovereenkomst met firma Versluys & Zoon uit Bodegraven wordt er in 2018 klein en groot onderhoud uitgevoerd in de gemeente.

 • Baggerwerkzaamheden 2017

  Om het water in Gouda goed en gezond te houden, baggert de gemeente Gouda regelmatig de watergangen. Zo blijven singels en sloten diep genoeg om water af te voeren en verbetert de waterkwaliteit.

 • Inrichting Springersplein

  Gemeente Gouda richt het ‘Springersplein in’. Het is in grote lijnen gelegen tussen de vorig jaar opgeleverde Leo Vromantoren en de nog in aanbouw zijnde Georgine Sanderstoren. De Sportlaan tussen de Vliet van Erberveld en entrees van de Jumbo en Lidl, maakt deel uit van deze herinrichting. Tijdens de aanleg van het Springersplein zal de Kortestraat worden aangesloten op de Sportlaan.

 • Renovatie openbare verlichting

 • Groenonderhoud