Voorwillenseweg

De Voorwillenseweg tussen de Marathonbrug en de Bernadottelaan ligt op dit moment te laag. Om water op de weg te voorkomen hogen we de weg gemiddeld met 25 centimeter op.

kaartje ophoging voorwillenseweg

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden? 

De weg ligt nu ongeveer 20 centimeter boven het slootwater. Als we niets doen, komt het water uiteindelijk op straat te staan. Door de weg op te hogen verwachten we dat de weg weer 30 jaar vooruit kan.

Planning

Het ophogen van de weg vergt de nodige voorbereiding. We verwachten in 2021 te starten met de uitvoering van het werk. Op dit moment zijn wij in gesprek met nutsbedrijven (Stedin, Oasen etc.) om mogelijke opgaven van hen te combineren met ons werk.  

Meedenken

Naast het ophogen van de weg, kijkt de gemeente ook of er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van veiligheid en de verkeersdoorstroming. Ook wordt er gekeken naar de knotwilgen.   

We hebben de inwoners aan de Voorwillenseweg, een aantal belangengroepen en omwonenden gevraagd om een enquête in te vullen en zo mee te denken over het ontwerp. In een brief en flyer hebben we de keuzemogelijkheden vvoor verbeteringen aan de Voorwillenseweg gepresenteerd.

Veel inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Dit leverde belangrijke informatie op. Het rapport kunt u downloaden. Om de uitkomsten van de enquête beter te kunnen verklaren, heeft de projectgroep een aantal digitale ontmoetingen via Zoom georganiseerd. Bekijk de antwoorden op de open vragen uit de enquête. 

Voorlopig ontwerp

De informatie uit de enquête en de ontmoetingen zijn voor zover mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp. Het karakteristieke van de Voorwillenseweg blijft bewaard. Dit doen we bijvoorbeeld door geen verkeersborden te plaatsen op de passeerstroken en de passeerstroken aan te leggen op plekken waar nu de berm kapot wordt gereden. Daarnaast blijven bomen zoveel mogelijk op hun plek staan. Een paar bomen worden vervangen en verplaatst.

Ook hebben we een nieuw verkeersbordenplan gemaakt. Dit betekent minder verkeersborden, waardoor de boodschap duidelijker is. Hierdoor wordt het makkelijker om te beoordelen of weggebruikers zich aan de verkeersregels houden. De handhavende diensten beoordelen op dit moment of dit plan juridisch gezien klopt. Als dit gedaan is, maken we het plan op de website bekend.   

Met al deze maatregelen denken gemeente en ingenieursbureau IV Infra een voorlopig ontwerp te hebben waar de Voorwillenseweg beter van wordt én waarin uw inbreng is terug te zien.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Gouda; Ton Terlouw of met assistent-projectleider Ali Sari. Bel de gemeente op tel. 14 0182.