Voorwillenseweg

De Voorwillenseweg tussen de Marathonbrug en de Bernadottelaan ligt op dit moment te laag. Om water op de weg te voorkomen hogen we de weg gemiddeld met 25 centimeter op.

kaartje ophoging voorwillenseweg

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden? 

De weg ligt nu ongeveer 20 centimeter boven het slootwater. Als we niets doen, komt het water uiteindelijk op straat te staan. Door de weg op te hogen verwachten we dat de weg weer 30 jaar vooruit kan.

Planning

Het ophogen van de weg vergt de nodige voorbereiding. We verwachten in 2021 te starten met de uitvoering van het werk. Op dit moment zijn wij in gesprek met nutsbedrijven (Stedin, Oasen etc.) om mogelijke opgaven van hen te combineren met ons werk.  

Meedenken

Naast ophogen van de weg, kijkt de gemeente ook of er verbeteringen op de route mogelijk zijn: veiligheid, de knotwilgen en bruggen. 

We hebben de inwoners aan de Voorwillenseweg, een aantal belangengroepen en omwonenden gevraagd om een enquête in te vullen en zo mee te denken over het ontwerp. In een brief en flyer zijn de keuzemogelijkheden voorgesteld voor verbeteringen aan de Voorwillenseweg.

De vragenlijst is door veel mensen ingevuld en leverde waardevolle informatie op. Het rapport is te downloaden. Om de uitkomsten van de enquête beter te kunnen duiden heeft de projectgroep een aantal digitale ontmoetingen via Zoom georganiseerd. Belanghebbenden konden zich daarvoor opgeven in de enquête. Bekijk de antwoorden op de open vragen uit de enquête. 

Na de enquête en de ontmoetingen is er heel veel informatie vanuit de samenleving voor handen. Daarmee maken gemeente en ingenieursbureau IV Infra een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd aan de belanghebbenden. Er kan op gereageerd worden. Uiteindelijk moet er een definitief ontwerp komen en dat wordt uitgevoerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Gouda; Ton Terlouw of met assistent-projectleider Jelle Goudswaard. Bel de gemeente op tel. 14 0182.