Rioolvervanging en herinrichting Kort Haarlem Zuid

In de afgelopen jaren is de riolering en de openbare ruimte in het noordelijke deel van Kort Haarlem gerenoveerd en vernieuwd. Nu is het zuidelijke deel aan beurt. De gemeente repareert of vervangt de riolering, legt een hemelwaterstelsel aan, hoogt daar waar nodig op en richt de openbare ruimte opnieuw in.

kort haarlem zuid

Projectgebied Kort Haarlem, aangeduid in oranje.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Momenteel leggen we de laatste hand aan het ontwerp voor de openbare ruimte. Dit zijn de laatste punten om vervolgens tot een definitief ontwerp te komen voor de openbare ruimte. Hiertoe geven we de buurt de mogelijkheid dit in te zien. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we vooral gevraagd wat er leeft in de wijk. We hadden nog geen ontwerp om te laten zien, maar wilden vooral de knelpunten en de goede punten van de straten weten. Wordt er te hard gereden, is er overlast van vuildumpingen, zijn de trottoirs breed genoeg, is de straat voldoende groen, etc.

Alle opmerkingen die zich lenen om ruimtelijk uitgewerkt te worden, zijn meegenomen in het ontwerp. Dit concept ontwerp is tijdens een tweede bijeenkomst aan de wijk gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. De opmerkingen die tijdens dit moment zijn benoemd worden meegenomen richting het definitieve ontwerp. De ontwerpen zijn op onderstaande afbeeldingen weergegeven. Voor de IJssellaan en Dijkstraat is een afzonderlijk ontwerp gemaakt, waardoor deze straten in een aparte tekening staan.  

Afbeelding IJssellaan

Afbeelding 1 - Herinrichting Kort Haarlem (IJssellaan en Dijkstraat). Klik op de afbeelding om de hele PDF te openen.

Herinrichting Kort Haarlem

Afbeelding 2 - Herinrichting Kort Haarlem - klik op de afbeelding om de hele PDF te openen.

Planning

Het ontwerp openbare ruimte voor Kort Haarlem wordt momenteel verder uitgewerkt. Daarna worden de contractstukken opgesteld en volgt aanbesteding. De verwachting is dat de uitvoering eind 2020/begin 2021 start. 

Wat betekent dit voor mij?

De werkzaamheden geven vaak overlast voor de omgeving. We doen echter ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Het werk gebeurt in fases, waardoor de overlast enigszins beperkt wordt en de bereikbaarheid zo goed mogelijk is. Op welke manier de werkzaamheden worden gefaseerd is nog niet bekend. Dit wordt op een later moment uitgewerkt door de aannemer. 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via tel. 14 0182 en vragen naar Raymond Ernst.