Rioolvervanging Kadenbuurt

In de wijk Kadenbuurt vindt grootschalige rioolvervanging plaats. Hierbij wordt er een nieuw gescheiden rioolstelsel aangebracht ter vervanging van het bestaande gemengde stelsel.

De bestaande riolering bevindt zich gedeeltelijk in de particuliere achterpaden, wat de riolering moeilijk bereikbaar maakt voor onderhoud. De nieuwe riolering wordt daarom zoveel mogelijk in de openbare weg aangelegd. Veelal zal het hierdoor noodzakelijk zijn om de rioolhuisaansluitingen in- en uitpandig om te bouwen. Doelstelling van het project is het realiseren van een goed functionerend en bereikbaar gescheiden rioolstelsel.

Faseringstekening De faseringstekeningKlik op de afbeelding om op ware grootte in PDF te openen.

Masterplan

Vanaf eind 2021 knappen we de straten en riolering in de Kadenbuurt op. Hiervoor gaat de openbare ruimte in een groot aantal straten volledig op de schop. Omdat iedere buurt uniek is, kunnen we uw hulp goed gebruiken bij het komen tot randvoorwaarden voor het toekomstige ontwerp.

Gezamenlijk met de huidige maatstaven (minimale breedte voor parkeervakken e.d.) vormen deze randvoorwaarden het Masterplan voor de Kadenbuurt. Het Masterplan vormt zo een toekomstbeeld op hoofdlijnen, die we gedurende de projectfasen met de betreffende bewoners verder uitwerken naar een gedetailleerder niveau.

Waarom doet de gemeente dit?

De aanleiding voor de herinrichting is dat de riolering in de Kadenbuurt in slechte staat verkeert en aan vervanging toe is. Een nieuw gescheiden rioolstelsel die onder de openbare weg komt te liggen vervangt het huidige gemengde rioolstelsel wat veelal in achterpaden en tuinen ligt. Doordat voor de aanleg van het nieuwe rioolstelsel de openbare weg wordt opengebroken, is dit meteen het moment om de verzakte openbare ruimte weer op hoogte te brengen en deze in te richten naar de huidige maatstaven.

Veelgestelde vragen uit de enquête
We willen iedereen bedanken voor de grote hoeveelheid opmerkingen, tips en suggesties die uit de enquête over de openbare ruimte in de Kadenbuurt naar voren kwamen. Bekijk de veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden

19 november - Toegevoegd aan de veelgestelde vragen
In de veelgestelde vragen vind u nu ook een reactie op vragen ten aanzien van verkeer en parkeren:

  • betaald parkeren;
  • overlast van sluipverkeer;
  • parkeerzone tijden;
  • overlast van fietsen/fietsers.

Op alle opmerkingen komen wij tijdens de verschillende fasen van het traject terug. De verdeling van deze fasering en de bijbehorende globale planning vindt u hieronder.

Hoelang gaat het duren?

De Kadenbuurt is opgedeeld in meerdere fasen die, met uitzondering van de uitvoering, gedeeltelijk overlopen. Wij hanteren momenteel de volgende planning:

Fase:

Periode:

Werkzaamheden/bijeenkomsten:

 

Eind 2020

Opstellen schetsontwerp van de buurt op basis van onder andere de enquête-uitslagen. 

  Begin 2021 Bewonersbijeenkomsten (alle bewoners Kadenbuurt)
     
1 Eind 2020 Opstellen ontwerpfase 1
  Eerste kwartaal 2021 Bewonersbijeenkomsten voor fase 1 (bewoners uit fase 1) en opstellen definitief ontwerp voor fase 1
  Medio 2021 Voorbereiding contracten voor de uitvoering riolering en herinrichting
  Begin 2022 Start uitvoering
2 Begin 2022 Opstellen ontwerpfase 2
  Medio 2023 Start uitvoering
3 Medio 2023 Opstellen ontwerpfase 3
  Eind 2024 Start uitvoering
4 Eind 2024 Opstellen ontwerpfase 4
  Begin 2026 Start uitvoering
5 Nader te bepalen -


Wat betekent dit voor mij?

De werkzaamheden geven vaak overlast voor de omgeving. We doen echter ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. De wijk is opgedeeld in vijf uitvoeringsfasen, waardoor de overlast enigszins beperkt wordt en de bereikbaarheid zo goed mogelijk is. 

Waar kan ik terecht voor vragen of klachten? 

Voor vragen en klachten kunt u bellen met 14 0182 of mailen naar martijn.vanderende@gouda.nl.