Uitvoering van de werkzaamheden

Hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd is steeds weer afhankelijk van de specifieke situatie. De gemeente hanteert een vast proces om tot de uitvoering te komen.

 

 

Het bestaat uit een gedegen voorbereiding en een uitvoeringsfase:

 

De voorbereiding  
Deze bestaat uit vijf fases, zoals hieronder beschreven. De looptijd hiervan is per project afhankelijk.


1) Onderzoeksfase
In deze fase wordt onderzoek gedaan naar uw specifieke situatie. Er wordt gekeken naar uw rioolaansluiting, naar de aanwezige oude wegconstructies en naar eventuele bodemonderzoeken. Op basis hiervan wordt een voorontwerp gemaakt.

2) Voorlopig Ontwerpfase
Er worden twee voorlopige ontwerpen gemaakt: een rioleringsontwerp en een ontwerp voor de inrichting van de straat. De ontwerpen worden gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst. Bewoners kunnen dan reageren op het ontwerp. Uw opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking van het definitieve ontwerp als deze:
- niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid
- technisch uitvoerbaar zijn
- financieel haalbaar zijn

 

3) Definitief Ontwerpfase
Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp.


4) Uitvoeringsplanfase
Het definitieve ontwerp wordt vertaald naar een technisch uitvoeringsplan. Op basis van dit plan kan het project door een aannemer uitgevoerd gaan worden.

5) Aanbestedingsfase
Het werk wordt op basis van het uitvoeringsplan aanbesteed waarna de aannemer bekend is.

De uitvoering
In deze fase worden de werkzaamheden uitgevoerd. De duur van deze fase is afhankelijk van de grootte van het project.