Rioolvervanging Ouwe Gouwe Noord

Het riool in de wijk Ouwe Gouwe Noord is verouderd en aan vervanging toe. Het toekomstige riool wordt aan de voorkant in de rijweg aangelegd. Tegelijkertijd hoogt de gemeente de straten op. De straten worden opnieuw ingericht zodat bijvoorbeeld groen beter tot zijn recht komt.

Wat betekent dit voor mij?

De gemeente is nu bezig met de voorbereidingen. Zo worden er tekeningen gemaakt en een plan van aanpak. Daar komt in hoe de gemeente het project wil uitvoeren en wat daar voor nodig is. De gemeente heeft u ook nodig: welke ideeën heeft u voor uw buurt? Wilt u alvast eens nadenken over uw buurt? Hoe denkt u bijvoorbeeld over groen en parkeren? De gemeente praat graag met u over het project om het mooiste resultaat te behalen. Want u woont en leeft er.

Als er meer bekend is over het werk of de voortgang van het project, houden wij u op de hoogte. Onder andere via deze projectpagina. Ook zullen wij belangrijke acties altijd aankondigen met een brief of anderszins.

Waarom doet de gemeente dit?

In het oostelijk deel van de wijk Ouwe Gouwe Noord ligt een gemengd riool. Dit betekent dat het regenwater en het afvalwater vanuit huizen in hetzelfde riool terecht komt. Het riool brengt het vervolgens naar een zuiveringsinstallatie. Ons doel is om dit te gaan scheiden: regenwater naar open water en vuil water naar een zuiveringsinstallatie. De voordelen zijn dat scheiding de capaciteit van het riool vergroot en de zuiveringsinstallatie alleen echt vuil water hoeft te reinigen. Het scheiden van vuil water en regen begint bij uw woning. Daarom willen wij alle regenafvoer van de voorkant van de woningen aansluiten op het nieuwe hemelwaterafvoerriool (HWA-riool).

Het westelijk deel van de wijk is in 2006 onder handen genomen. Hier ligt al een goed werkend HWA-riool. Toen zijn de regenpijpen van de woningen niet aangesloten, dit is nu alsnog het plan. 

Het vuilwaterriool wordt in heel de wijk vervangen omdat het verouderd en soms kapot is. Op sommige plekken is het riool lek en in het westelijk deel bestaat het stelsel nog uit oud opgeboeid riool wat slecht is voor het milieu.

Afbeelding Ouwe Gouwe Noord

Het projectgebied wordt omsloten door: Thorbeckelaan, De Savornin Lohmansingel, Omlooppad, Groen van Prinsterersingel, Wibautstraat en de Troelstralaan.

Waar kunt u terecht met vragen?

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij projectleider Remco Clemens of assistent-projectleider Jelle Goudswaard: remco.clemens@gouda.nl of jelle.goudswaard@gouda.nl. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via tel. 14 0182.