Openbaar gebied en particuliere terreinen

Wat gaat er veranderen in het openbaar gebied?

Rioolvervanging

Het riool wordt daar waar mogelijk in de openbare straat gelegd en vernieuwd naar een gescheiden rioolstelsel.  Dit rioolstelsel voert vuilwater en regenwater zoveel mogelijk gescheiden af.

Ophoging

Het openbare gebied ondergaat een duurzame ophoging. Het gebied mag in de komende 30 jaar niet meer dan 30 centimeter verzakken.

Herinrichting

Na de ophoging krijgt de straat opnieuw een inrichting op basis van het gemeentelijke beleid (Leidraad voor de Inrichting van de Openbare Ruimte, LIOR). In de praktijk wordt veelal de bestaande situatie zoveel mogelijk gehandhaafd.

Wat gaat er gebeuren op particuliere terreinen?

Als het hoofdriool moet worden verplaatst van de achterzijde naar de voorzijde van de woningen, dan wordt de huisaansluiting omgebouwd naar de voorzijde van de woning. Op deze principetekening krijgt u een indruk wat de bedoeling is.

Ondergaat het hoofdriool alleen herstelwerkzaamheden, dan blijft het hoofdriool liggen waar het ligt. In deze gevallen blijft de bestaande huisaansluiting ook liggen, maar vernieuwt de gemeente het aansluitpunt op het hoofdriool. Op deze detailtekening kunt u zien wat er in zo'n geval ongeveer zal gebeuren.

Inspectie

In het voortraject (onderzoeksfase) zal de gemeente uw huidige rioleringsaansluiting laten inspecteren. Aan de hand hiervan wordt duidelijk of huisaansluitingen van de achterzijde naar de voorzijde zijn om te bouwen.