Rioolvervanging

Foto rioolwerkzaamhedenIn 2019 heeft de Goudse gemeenteraad een rioleringsplan vastgesteld om het verouderde riool in de stad te gaan vervangen en verbeteren. De werkzaamheden zijn al geruime tijd en in verschillende wijken in volle gang. Op deze pagina leest u hierover algemene informatie.

Waarom vervangen?

De bestaande riolering wordt in Gouda vervangen door een nieuw rioleringsstelsel omdat:

Het onderhoud makkelijker wordt

Het rioolstelsel ligt veelal aan de achterzijde van de woningen. Door de smalle achterpaden, aangelegde tuinen met volgroeide bomen en perceelsafscheidingen is het riool moeilijk te bereiken. Hierdoor is het rioolonderhoud moeilijk en kostbaar en levert het voor de afvoer van het riool vaak problemen op. Het riool wordt daarom waar mogelijk verplaatst naar de openbare weg aan de voorzijde van de woningen. Dit maakt het toekomstig onderhoud een stuk eenvoudiger en doeltreffender.

RioolwerkzaamhedenDe waterkwaliteit verbetert

Het bestaande riool is een gemengd rioolstelsel. Het vuile water uit de woningen en het regenwater van de daken komt samen in één stelsel. Bij hevige regenval kan het voorkomen dat het rioolstelsel de hoeveelheid water niet kan verwerken. In een dergelijke situatie loopt het riool over waardoor een deel in sloten terechtkomt. Om de waterkwaliteit te verbeteren legt de gemeente nu een gescheiden rioolstelsel aan. Regenwater en vuilwater worden zoveel mogelijk gescheiden afgevoerd.

De straat toch moet worden opgehoogd

Als een straat open ligt vanwege rioolwerkzaamheden is het efficiënt en kostenbesparend om ook meteen de straat op te hogen.

Riool foto

Meer weten over de werking van het riool? Kijk op http://www.riool.info/

Meer informatie