De Raam (eo)

De gemeente Gouda werkt aan de riolering en de buitenruimte in de Raam en omgeving. We vernieuwen en verbeteren de bestaande riolering voor afvoer van vuil water en regenwater. Tegelijkertijd vervangen we de inrichting van de buitenruimte door nieuwe materialen. Het uitgangspunt is een inrichting zoals het reeds opgeknapte gedeelte van de Raam.

Wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele informatie?

Begin mei is aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Voor alle meest actuele informatie en vragen omtrent de uitvoeringsplanning en de werkzaamheden in zijn algemeenheid kunt u zich wenden tot de aannemer via onderstaande routes.

Uw aanspreekpunt

Voor dit project is een omgevingsmanager aangesteld. De omgevingsmanager van Jos Scholman is uw aanspreekpunt voor vragen ten aanzien van dit project en hij zorgt dat de communicatie op de juiste manier verloopt.

Contactgegevens
Omgevingsmanagers: Lex ten Feld / Frank Gorter
E-mail: raam@josscholman.nl
Telefoonnummer: 06-22071351

U kunt de omgevingsmanager bereiken per telefoon (tijdens kantoortijden van 8.00 – 17.00 uur), email of tijdens het bewoners inloopspreekuur in de keet.
Locatie keet: kruising de Raam/ Korte Raam.
Tijdensbewonersinloopspreekuur: maandagen tussen 7.00 – 9.00 en 16.00 en 17.30 uur. 

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Op woensdag 27 september 2017 heeft de gemeente een inloopbijeenkomst gehouden die goed bezocht is door bewoners en bedrijven van de Raam en omgeving. Dat de bewoners betrokken zijn bij 'hun Raam' was te merken aan de grote opkomst en getoonde interesse. Het projectteam bedankt dan ook alle aanwezigen voor hun constructieve bijdrage richting een vernieuwde Raam!

De inloopsessie van 27 september stond in het teken van het ontwerp van de bovengrondse inrichting. Met behulp van ontwerptekeningen en impressies werd uitleg gegeven over hoe het openbaar gebied er uit komt te zien als het werk gereed is. Middels tekening 1, tekening 2, tekening 3 en tekening 4 kunt u het ontwerp en de impressies bekijken. Het getoonde ontwerp is gezamenlijk opgesteld met inbreng van enkele bewoners (werkgroep) van de Raam. Zij hadden zich na afloop van de presentatie van het project op 27 oktober 2016 aangemeld om samen met de gemeente mee te denken over het ontwerp van het openbaar gebied. Tijdens de bijeenkomst van 27 oktober 2016 had de gemeente al uitleg gegeven over de werkzaamheden in de ondergrond: de riolering en drainage. Zie  de presentatie en het verslag.

Enquête
Met onze brief van 20 november 2017 hebben wij u geïnformeerd over de kapaanvraag. Op de verstrekte kapvergunning zijn bezwaarschriften ingediend. Naar aanleiding daarvan zijn we in overleg gegaan met zowel de bezwaarmakers als met de bewoners die eerder betrokken zijn geweest bij het opstellen van het ontwerp. De uitkomsten hiervan vindt u terug in onze brief van 13 maart 2018. Besloten is om een bewonersenquête te houden, waarbij er een voorkeur voor een aantal alternatieven t.a.v. de inrichting in de buitenruimte kon worden aangegeven. Bekijk hier de uitslag van de enquête.

Voor zowel de inrichting van het parkeergedeelte als voor de inrichting van de eilanden zijn de meeste stemmen gegeven voor optie B. Samengevat:

•    Er gaan nog twee bomen gekapt worden (met herplant);
•    Het parkeergedeelte wordt bereikbaar via een parkeerband;
•    Het fietsparkeren tussen de bomen blijft gehandhaafd;
•    Per eiland blijven er twee bomen.

Planning

Het werk wordt in fases uitgevoerd. Indien u wilt weten wanneer de aannemer waar aan het werk is en wat u daarvan merkt dan kunt u hem bereiken via bovenstaande contactgegevens. Uitgangspunt is dat het gehele werk voor 15 maart 2019 wordt opgeleverd. 

Wie voert het werk uit?

De gemeente heeft het werk gegund aan Jos Scholman infra bv uit Nieuwegein. Dit bedrijf heeft met zijn inschrijving de beste prijs/kwaliteitverhouding. De aannemer zal tijdens de uitvoering de communicatie over o.a. de bereikbaarheid verzorgen. Zie 'Waar kan ik terecht voor vragen?'.

Wat bekent dit voor bewoners?

Tijdens de uitvoering kan er sprake zijn van hinder voor de direct aanwonenden en naaste omgeving. Hierbij moet u denken aan minder parkeervoorzieningen en het volgen van omleidingsroutes. Indien u specifieke wensen hebt waarmee wij tijdens de uitvoering rekening moeten houden dan kunt u dat aan ons doorgeven.

Wijziging in grondwaterstand

Woont u direct aan de Raam, dan bestaat de kans dat na het afronden van de werkzaamheden de grondwaterstand nabij uw woning is veranderd. Dit kan consequenties hebben voor uw aansluiting. Wij verzoeken u daarom de presentatie en het verslag van de informatieavond goed te bekijken.

Waarom doet de gemeente dit?

De bestaande riolering is verouderd en vertoont gebreken. Het riool moet daarom vervangen of gerenoveerd worden. Om wateroverlast tegen te gaan, koppelen we het regenwater af van het vuilwaterriool. Het nieuwe schoonwaterriool voert het hemelwater af naar de bodem en/of in de sloten. Hierdoor voorkomen we dat er onnodig veel ‘schoon’ water naar de zuiveringsinstallatie stroomt.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor overige vragen over het project kunt u contact opnemen met de Projectleider, de heer Raymond Ernst via raymond.ernst@gouda.nl