Ophoging Ouwe Gouwe Zuid

Het zuidelijk deel van de buurt Ouwe Gouwe is toe aan onderhoud. De gemeente gaat de straten ophogen. Het ophogen gebeurt in combinatie met het herstel van het vuilwaterriool en de aanleg van een nieuw hemelwaterafvoersysteem.

De bodem in Gouda zakt. Ook de straten zakken weg. Als deze zover zijn gezakt dat het maaiveld nog maar 20 centimeter boven het polderpeil ligt, grijpt de gemeente in. Dit doen we met een ophoging tot 40 centimeter. 

Daarnaast herstelt de gemeente beschadigde delen van het vuilwaterriool. Door de beschadigingen onttrekt het riool grondwater uit het gebied. Ook wordt het huidige hemelwaterafvoerriool vervangen door een nieuw stelsel dat voldoet aan de normen van klimaatbestendigheid. 

Werkgebied van de werkzaamheden in Ouwe Gouwe Zuid

Hoelang duren de werkzaamheden? 

De werkzaamheden starten in de loop van 2022 en duren naar verwachting tot eind 2024.

Wat bekent dit voor mij?

Met alle huidige beleidsuitgangspunten en aandachtspunten die zijn aangedragen door bewoners maakt de gemeente een nieuw ontwerp voor de straten. Dit eerste ontwerp bespreken we met de bewoners op een bewonersavond. Over deze avond wordt nog gecommuniceerd. De inbreng van de bewoners verwerkt de gemeente waar mogelijk in een tweede versie van het ontwerp. Het ontwerp is dan in principe klaar. Daarna wordt er een aannemer gezocht die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De gemeente vindt het belangrijk een aannemer te contracteren die de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

De gemeente Gouda heeft als beleid om straten waar het verschil tussen polderpeil en maaiveld nog maar 20 centimer is, op te hogen. Dit doet de gemeente om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Als de straten niet tijdig worden opgehoogd, is de kans op wateroverlast namelijk aanzienlijk. Vooral bij hevige regenbuien. 

Het vuilwaterriool wordt hersteld omdat we op een aantal plaatsen schade zien. Deze beschadigingen zorgen ervoor dat rioolwater in de bodem komt en grondwater in het riool.

Het aanleggen van een nieuwe hemelwaterafvoersysteem is nodig, omdat het huidige systeem volgens de normen niet voldoende afvoercapaciteit heeft.  

Waar kan ik terecht met vragen of meldingen? 

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met projectleider Ton Terlouw via tel. (0182) 588 223 of met assistent-projectleider Ali Sari via tel. (0182) 588 577.