Ophoging en herinrichting deel Goverwelle-Oost

Het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof worden opgehoogd en opnieuw ingericht. Het projectgebied ziet u op deze pagina.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

Aanleiding voor de werkzaamheden is de bodemdaling. Door de bodemdaling liggen de boven genoemde wegen in het projectgebied nog maar 20 centimeter boven het grondwaterniveau. Dit is het hoogteverschil tussen de waterstand in de sloot (polderpeil) en het niveau van de straat. Bij hevige regenval kan dit leiden tot wateroverlast op de straat. Het water kan dan niet weg in de grond en blijft op straat staan.

Nieuwe inrichting van de weg

Door het ophogen van deze wegen is er nu ook de kans om de straten anders in te richten. De gemeente Gouda heeft voor het veranderen van de weg wel een aantal voorwaarden waaraan we moeten voldoen.

Deze voorwaarden zijn:

  • Waar de maximumsnelheid 50 km/u is, daar wordt deze teruggebracht naar 30 km/u;
  • Inrichten als 30 km-zone. Dit betekent een smallere rijbaan, verkeersremmers (drempels bijvoorbeeld) en geen aparte fietspaden. De fietsers komen op de rijbaan;
  • De bestaande asfaltverharding verdwijnt en hier komen straatstenen voor terug;
  • Meer groen in het projectgebied brengen en misschien verschillende boomsoorten naar wens van de bewoners;
  • De regenwaterriolering klimaatbestendig maken (toekomstbestendig).

Eerder is het projectgebied Wilhelmina van Pruisenlaan tot aan het Lakepolderplein samen met bewoners ontworpen. Met elkaar keken we naar een inrichting die bewoners fijn vinden én past bij een 30 km-zone. Deze inrichting is ook leidend voor dit project. Eenzelfde soort inrichting vinden we belangrijk omdat de straten in elkaar overgaan. Om u een idee te geven over het ontwerp kunt u kijken op de projectpagina Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg.

Verhoging Goverwelle Oost
Kaart van het projectgebied

Wat bekent dit voor mij?

Op dit moment nog niet zo veel, wel willen wij u vragen alvast mee te denken. Bijvoorbeeld: wat voor soort boom u zou willen? En hoe denkt u over de verdeling groen/parkeren?

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de assistent-projectleider van dit project, Jelle Goudswaard via e-mailadres jelle.goudswaard@gouda.nl of telefoonnummer 14 0182.